Combo Ebook NXB Tôn Giáo - Chánh Trí Mai Thọ Truyền 2011-2012

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by nhandang123, Jun 30, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Chánh Trí Toàn Tập
  Combo Ebook NXB Tôn Giáo
  Chánh Trí Mai Thọ Truyền 2011-2012
  15 Quyển | 20 MB
  ---------​
  Mai Thọ Truyền hay cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền (1905-1973) là một chính khách và cư sĩ Phật giáo của Việt Nam Cộng hòa. Ông còn được biết đến là ứng viên liên danh Phó tổng thống với dân biểu Trần Văn Hương trong cuộc Bầu cử tổng thống Việt Nam Cộng hòa năm 1967.
  Code:
  01  Bát Nhã Tâm Kinh Việt Giải (NXB Tôn Giáo 2011) - Mai Thọ Truyền, 97 Trang.pdf
  02  Hải Ngoại Ký Sự (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 427 Trang.pdf
  03  Khảo Cứu Về Mật Tông (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 207 Trang.pdf
  04  Khảo Cứu Về Tịnh Độ Tông (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 197 Trang.pdf
  05  Kinh Thủ Lăng Nghiêm (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 533 Trang.pdf
  06  Một Đời Sống Vị Tha (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 234 Trang.pdf
  07  Phật Giáo Sử Đông Nam Á (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 207 Trang.pdf
  08  Phật Giáo Việt Nam (NXB Tôn Giáo 2011) - Mai Thọ Truyền, 127 Trang.pdf
  09  Phật Học Dị Giải (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 133 Trang.pdf
  10  Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 66 Trang.pdf
  11  Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 171 Trang.pdf
  12  Triết Học Tôn Giáo Ấn Độ (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 115 Trang.pdf
  13  Truyền Tâm Pháp Yếu (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 162 Trang.pdf
  14  Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật (NXB Tôn Giáo 2011) - Mai Thọ Truyền, 349 Trang.pdf
  15  Địa Tạng Mật Nghĩa (NXB Tôn Giáo 2011) - Mai Thọ Truyền, 170 Trang.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1J1NtpfrxKgW1EdwuOSbnJaZlxVn1xcEr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 22, 2020

Share This Page