Combo Ebook NXB Tổng Hợp - Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 1999

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by nhandang123, Jun 30, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tổng Hợp
  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 1999
  10 Quyển | DOC | 2002
  -----------​
  Sau 5 năm biên soạn và xuất bản (tháng 3 năm 2002 xuất bản Tập 1) đến nay, Bộ sách "Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự" đã được xuất bản hoàn tất, bao gồm 1 tập Phần chung và 10 tập Phần các tội phạm. Sách thuộc loại bình luận chuyên sâu, tác giả phân tích những khía cạnh pháp lý của khoa học luật hình sự, những điều luật cụ thể được vận dụng trong thực tiễn đời sống xã hội, cùng với nhiều ví dụ các vụ án đã xét xử để làm sáng tỏ sự vận dụng ấy. Xin trân trọng giới thiệu 10 tập của bộ sách cùng ...
  Code:
  01  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Tập 01 (NXB Tổng Hợp 1999) - Đinh Văn Quế, 171 Trang.doc  0.93 MB
  02  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Tập 02 (NXB Tổng Hợp 1999) - Đinh Văn Quế, 195 Trang.doc  1.11 MB
  03  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Tập 03 (NXB Tổng Hợp 1999) - Đinh Văn Quế, 168 Trang.doc  0.98 MB
  04  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Tập 04 (NXB Tổng Hợp 1999) - Đinh Văn Quế, 250 Trang.doc  1.43 MB
  05  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Tập 05 (NXB Tổng Hợp 1999) - Đinh Văn Quế, 246 Trang.doc  1.35 MB
  06  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Tập 06 (NXB Tổng Hợp 1999) - Đinh Văn Quế, 220 Trang.doc  1.22 MB
  07  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Tập 07 (NXB Tổng Hợp 1999) - Đinh Văn Quế, 304 Trang.doc  1.38 MB
  08  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Tập 08 (NXB Tổng Hợp 1999) - Đinh Văn Quế, 216 Trang.doc  1.02 MB
  09  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Tập 09 (NXB Tổng Hợp 1999) - Đinh Văn Quế, 275 Trang.doc  1.28 MB
  10  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Tập 10 (NXB Tổng Hợp 1999) - Đinh Văn Quế, 235 Trang.doc  1.16 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98291/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 28, 2021

Share This Page