Combo Ebook NXB Tổng Hợp - Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý 2007-2012

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by admin, Jan 9, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tổng Hợp
  Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý 2007-2012
  31 Quyển | PDF-SCAN
  ----------​
  Giải thích vai trò quản lý của bạn trong một cuộc chơi mới vô cùng phức tạp, đòi hỏi rất nhiều ở bạn cả về đạo đức lẫn tài năng. Với yêu cầu ngày càng khắt khe của xã hội, người quản lý trong thời đại ngày nay phải cố gắng hạn chế tối đa những sai sót của mình trong quá trình lãnh đạo. Trình độ, đẳng cấp, uy tín của bạn sẽ được đánh giá bằng hiệu suất công việc của cả một tập thể. Bạn hãy vận dụng mọi cơ hội để giành được sự kính trọng, nể phục của nhân viên và bằng sự đánh giá đúng đắn của cấp trên. Tất cả mọi người đều “tâm phục khẩu phục”, ấy là bạn đã thành công. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tự tin hơn vào khả năng của mình.
  Code:
  01  Các Đề Xuất Và Giới Thiệu Ăn Khách (NXB Tổng Hợp 2012) - Heather Pierce, 70 Trang.pdf  16.90 MB
  02  Cách Hoạch Định Và Thực Thi Chiến Lược (NXB Tổng Hợp 2012) - Wallace Stettinius, 71 Trang.pdf  19.30 MB
  03  Cẩm Nang Cho Các Nhà Lãnh Đạo (NXB Tổng Hợp 2012) - John H.Zenger, 67 Trang.pdf  17.90 MB
  04  Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý Mới (NXB Tổng Hợp 2012) - Morey Stettner, 71 Trang.pdf  20.73 MB
  05  Cẩm Nang Dành Cho Nhân Viên Kinh Doanh (NXB Tổng Hợp 2012) - Linda Richardson, 71 Trang.pdf  18.57 MB
  06  Khích Lệ Từng Nhân Viên Như Thế Nào (NXB Tổng Hợp 2012) - Anne Bruce, 71 Trang.pdf  18.59 MB
  07  Kỹ Năng Giao Tiếp Tối Ưu (NXB Tổng Hợp 2012) - Lani Arredondo, 73 Trang.pdf  20.51 MB
  08  Làm Thế Nào Để Trở Thành Nhà Quản Lý Giỏi (NXB Tổng Hợp 2012) - Marshall J.cook, 70 Trang.pdf  13.06 MB
  09  Lập Kế Hoạch Và Tiến Hành Họp Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2012) - Barbara J.Streibel, 66 Trang.pdf  16.81 MB
  10  Nguyễn Tắc Powell (NXB Tổng Hợp 2012) - Oren Harari, 67 Trang.pdf  18.20 MB
  11  Nhân Tố GHOSN (NXB Tổng Hợp 2012) - Miguel Rivas Micoud, 70 Trang.pdf  19.81 MB
  12  Những Nguyên Tắc Của Lombardi (NXB Tổng Hợp 2007) - Vince Lombardi, 74 Trang.pdf  4.61 MB
  13  Những Nguyễn Tắc Của Lombardi (NXB Tổng Hợp 2012) - Vince Lombardi, 71 Trang.pdf  18.69 MB
  14  Phong Cách Jack Welch (NXB Tổng Hợp 2007) - Jeffrey A. Krames, 74 Trang.pdf  21.60 MB
  15  Phong Cách Jack Welch (NXB Tổng Hợp 2012) - Jerffey A. Krames, 70 Trang.pdf  16.76 MB
  16  Phương Pháp Quản Lý Hiệu Suất Công Việc (NXB Tổng Hợp 2008) - Robert Bacal, 70 Trang.pdf  4.40 MB
  17  Phương Pháp Quản Lý Hiệu Suất Công Việc (NXB Tổng Hợp 2012) - Robert Bacal, 66 Trang.pdf  17.32 MB
  18  Quản Lý Dự Án (NXB Tổng Hợp 2012) - Gary R. Heerkens, 66 Trang.pdf  15.10 MB
  19  Quản Lý Vào Những Thời Điểm Diễn Ra Thay Đổi (NXB Tổng Hợp 2012) - Micheal D. Maginn, 71 Trang.pdf  20.09 MB
  20  Sáu SIGMA Dành Cho Nhà Quản Lý (NXB Tổng Hợp 2013) - Trần Phi Tuấn, 71 Trang.pdf  72.59 MB
  21  Thuật Lãnh Đạo Trước Mọi Tình Huống (NXB Tổng Hợp 2012) - Danny Cox, 71 Trang.pdf  19.09 MB
  22  Thúc Đẩy Nhóm Làm Việc Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2012) - Michael Maginn, 67 Trang.pdf  18.22 MB
  23  Tài Chính Dành Cho Những Nhà Quản Lý Không Chuyên (NXB Tổng Hợp 2008) - Katherine Wagner, 74 Trang.pdf  23.43 MB
  24  Tài Chính Dành Cho Những Nhà Quản Lý Không Chuyên (NXB Tổng Hợp 2012) - Katherine Wagner, 71 Trang.pdf  16.72 MB
  25  Tại Sao Khách Hàng Không Làm Điều Bạn Muốn (NXB Tổng Hợp 2012) - Ferdinand Fournies, 70 Trang.pdf  17.34 MB
  26  Tổ Chức Công Việc Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2008) - Ken Zeigler, 74 Trang.pdf  5.50 MB
  27  Tổ Chức Công Việc Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2012) - Ken Zeigler, 71 Trang.pdf  19.16 MB
  28  Xây Dựng Quan Hệ Để Thành Công Trong Sự Nghiệp (NXB Tổng Hợp 2007) - Diane Darling, 70 Trang.pdf  3.89 MB
  29  Xây Dựng Quan Hệ Để Thành Công Trong Sự Nghiệp (NXB Tổng Hợp 2012) - Diane Darling, 71 Trang.pdf  18.78 MB
  30  Đàm Phán Thành Công (NXB Tổng Hợp 2012) - Steven P. Cohen, 67 Trang.pdf  17.08 MB
  31  Ứng Xử Với Những Người Khó Chịu (NXB Tổng Hợp 2008) - Trần Thị Anh Oanh, 72 Trang.pdf  5.13 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98316/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 16, 2021

Share This Page