Combo Ebook NXB Tổng Hợp - Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả 2004-2009

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by csevenan, Mar 3, 2020.

 1. csevenan

  csevenan Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tổng Hợp
  Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả 2004-2009
  47 Quyển | PDF-SCAN
  --------------​
  Những kỹ kinh nghiệm thực tế hướng dẫn hữu ích giúp bạn phát triển kỹ năng đánh giá năng lực nhân viên phát huy thế mạnh tinh thần làm việc, nâng cao năng lực bản thân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc và vươn lên đến với những mục tiêu đầy tiềm năng trong tương lai.Những bí quyết đơn giản giúp bạn khai thác tối đa năng lực bản thân, lập kế hoạch hành động và tư duy đúng hướng để đưa ra những quyết định chính xác.
  Code:
  01  Cân Bằng Công Việc Và Cuộc Sống (NXB Tổng Hợp 2004) - Robert Holden, 71 Trang.pdf  8.22 MB
  02  Cân Bằng Công Việc Và Cuộc Sống (NXB Tổng Hợp 2006) - Robert Holden, 74 Trang.pdf  9.33 MB
  03  Giải Tỏa Stress (NXB Tổng Hợp 2006) - Tim Hindle, 74 Trang.pdf  8.85 MB
  04  Huấn Luyện Nhân Viên (NXB Tổng Hợp 2004) - John Eaton, 70 Trang.pdf  19.24 MB
  05  Hành Động Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2007) - Andy Bruce, 74 Trang.pdf  16.01 MB
  06  Khách Hàng Là Trên Hết (NXB Tổng Hợp 2005) - Andy Bruce, 71 Trang.pdf  7.56 MB
  07  Khách Hàng Là Trên Hết (NXB Tổng Hợp 2006) - Andy Bruce, 74 Trang.pdf  9.04 MB
  08  Kinh Doanh Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2006) - Robert Heller, 74 Trang.pdf  17.07 MB
  09  Kiến Thức Về Kế Toán (NXB Tổng Hợp 2006) - Robert Heller, 74 Trang.pdf  9.29 MB
  10  Kiến Thức Về Kế Toán (NXB Tổng Hợp 2009) - Robert Heller, 72 Trang.pdf  12.13 MB
  11  Kỹ Năng Phỏng Vấn (NXB Tổng Hợp 2007) - Tim Hindle, 72 Trang.pdf  11.68 MB
  12  Kỹ Năng Ra Quyết Định (NXB Tổng Hợp 2005) - Robert Heller, 70 Trang.pdf  10.28 MB
  13  Kỹ Năng Ra Quyết Định (NXB Tổng Hợp 2007) - Robert Heller, 72 Trang.pdf  12.55 MB
  14  Kỹ Năng Thuyết Trình (NXB Tổng Hợp 2006) - Tim Hindle, 71 Trang.pdf  140.32 MB
  15  Kỹ Năng Thương Lượng (NXB Tổng Hợp 2006) - Tim Hindle, 72 Trang.pdf  12.14 MB
  16  Kỹ Năng Tạo Ảnh Hưởng Đến Người Khác (NXB Tổng Hợp 2009) - Roy Johnson, 70 Trang.pdf  15.48 MB
  17  Làm Việc Với Người Khó Tính (NXB Tổng Hợp 2006) - Christina Osborne, 69 Trang.pdf  10.35 MB
  18  Làm Việc Với Người Khó Tính (NXB Tổng Hợp 2007) - Christina Osborne, 74 Trang.pdf  16.42 MB
  19  Lãnh Đạo Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2004) - Robert Heller, 71 Trang.pdf  17.54 MB
  20  Nhà Quản Lý Xuất Sắc (NXB Tổng Hợp 2004) - Robert Heller, 73 Trang.pdf  17.15 MB
  21  Phát Triển Nghề Nghiệp (NXB Tổng Hợp 2005) - Rebecca Tee, 71 Trang.pdf  18.69 MB
  22  Phát Triển Nghề Nghiệp (NXB Tổng Hợp 2006) - Rebecca Tee, 69 Trang.pdf  9.54 MB
  23  Phân Công Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2007) - Robert Heller, 72 Trang.pdf  19.66 MB
  24  PR Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2005) - Moi Ali, 72 Trang.pdf  16.74 MB
  25  PR Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2006) - Moi Ali, 74 Trang.pdf  8.86 MB
  26  Quản Lý Dự Án (NXB Tổng Hợp 2005) - Andy Bruce, 72 Trang.pdf  18.27 MB
  27  Quản Lý Dự Án (NXB Tổng Hợp 2006) - Andy Bruce, 74 Trang.pdf  9.32 MB
  28  Quản Lý Ngân Sách (NXB Tổng Hợp 2005) - Stephen Brookson, 72 Trang.pdf  77.88 MB
  29  Quản Lý Ngân Sách (NXB Tổng Hợp 2007) - Stephen Brookson, 74 Trang.pdf  8.90 MB
  30  Quản Lý Nhân Sự (NXB Tổng Hợp 2004) - Robert Heller, 73 Trang.pdf  17.88 MB
  31  Quản Lý Nhóm (NXB Tổng Hợp 2006) - Robert Heller, 72 Trang.pdf  18.77 MB
  32  Quản Lý Sự Thay Đổi (NXB Tổng Hợp 2006) - Robert Heller, 70 Trang.pdf  10.39 MB
  33  Quản Lý Thời Gian (NXB Tổng Hợp 2007) - Tim Hindle, 71 Trang.pdf  26.68 MB
  34  Quản Lý Toàn Cầu (NXB Tổng Hợp 2005) - Terence Brake, 72 Trang.pdf  17.08 MB
  35  Quản Lý Toàn Cầu (NXB Tổng Hợp 2006) - Terence Brake, 69 Trang.pdf  9.85 MB
  36  Thông Tin Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2006) - Robert Heller, 74 Trang.pdf  9.07 MB
  37  Tiếp Thị Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2009) - Robert Heller, 72 Trang.pdf  12.92 MB
  38  Tư Duy Chiến Lược (NXB Tổng Hợp 2004) - Andy Bruce, 80 Trang.pdf  20.36 MB
  39  Tư Duy Chiến Lược (NXB Tổng Hợp 2007) - Andy Bruce, 74 Trang.pdf  24.78 MB
  40  Tư Duy Sáng Tạo (NXB Tổng Hợp 2006) - George P. Boulden, 69 Trang.pdf  9.76 MB
  41  Tư Duy Tích Cực (NXB Tổng Hợp 2007) - Susan Quilliam, 72 Trang.pdf  16.97 MB
  42  Tổ Chức Thành Công Các Cuộc Họp (NXB Tổng Hợp 2006) - Tim Hindle, 72 Trang.pdf  16.87 MB
  43  Tổ Chức Thành Công Các Cuộc Họp (NXB Tổng Hợp 2009) - Tim Hindle, 70 Trang.pdf  9.26 MB
  44  Đánh Giá Năng Lực Nhân Viên (NXB Tổng Hợp 2006) - Ken Langdon, 72 Trang.pdf  13.18 MB
  45  Đạt Hiệu Quả Tối Ưu Trong Công Việc (NXB Tổng Hợp 2006) - John Seymour, 72 Trang.pdf  16.73 MB
  46  Động Viên Nhân Viên (NXB Tổng Hợp 2006) - Robert Heller, 72 Trang.pdf  18.17 MB
  47  Động Viên Nhân Viên (NXB Tổng Hợp 2007) - Robert Heller, 70 Trang.pdf  9.47 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98338/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 6, 2022
  vuongleson likes this.

Share This Page