Combo Ebook NXB Tổng Hợp - Lịch Sử Triết Học Phương Đông 1997

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by admin, Feb 7, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tổng Hợp
  Lịch Sử Triết Học Phương Đông 1997
  5 Quyển | PDF-SCAN
  -------​
  Nếu Triết-học Trung -Quốc lấy chữ hòa giữa Trời, Đất, Người làm lý-tưởng thì Triết-học Ấn-Độ lại tìm mục đích cùng tột ở chỗ giải-thoát tự-do cho tinh thần. Cho nên người lý-tưởng kiểu-mẫu của Trung-Hoa là CON NGƯỜI NHÂN, con người xã-hội nhân-quần, con người lý-tưởng của Ấn Độ lại là con người ĐẠO-SĨ TÂM-LINH, con người có ý-thức vũ-trụ. Nếu giản-yếu tư-tưởng nhân-loại vào hai mục-đích căn-bản là Trì=tìm-hiểu, và Hành=thực-hành, thì chúng ta có thể nói được rằng Triết-học Ấn-Độ chủ về Trì, mà Triết-học Trung-Quốc chủ về Hành, tuy ở hai bên trì-hành vẫn hợp nhất. Chủ về Trì nên tìm Xuất-thế ra vũ-trụ, chủ về Hành nên tìm Nhập-thế vào luân-lý xã-hội.
  Code:
  01  Lịch Sử Triết Học Phương Đông Tập 1 (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đăng Thục, 407 Trang.pdf  107.23 MB
  02  Lịch Sử Triết Học Phương Đông Tập 2 (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đăng Thục, 466 Trang.pdf  115.54 MB
  03  Lịch Sử Triết Học Phương Đông Tập 3 (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đăng Thục, 310 Trang.pdf  88.59 MB
  04  Lịch Sử Triết Học Phương Đông Tập 4 (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đăng Thục, 429 Trang.pdf  117.93 MB
  05  Lịch Sử Triết Học Phương Đông Tập 5 (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đăng Thục, 419 Trang.pdf  113.99 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98295/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 2, 2021

Share This Page