Combo Ebook NXB Tổng Hợp - Quốc Hội Việt Nam 2016

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by mhien0094, Nov 11, 2020.

 1. mhien0094

  mhien0094 Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tổng Hợp
  Quốc Hội Việt Nam 2016
  7 Quyển | PDF-SCAN
  -----------​
  Quốc hội Việt Nam hiện nay ra đời cùng nhà nước này sau cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946. Từ đó đến nay, cơ quan này đã trải qua 14 khóa làm việc, với 8 đời Chủ tịch Quốc hội. Theo chiều dài thời gian thì từ những năm đầu đến Khóa VII thập niên 1980 hoạt động của Quốc hội rất yếu ớt, mờ nhạt. Mỗi năm Quốc hội chỉ nhóm họp một lần, kéo dài không quá năm ngày. Có đôi lần Quốc hội nhóm họp lâu hơn vì tính cách tượng trưng lịch sử, như Khóa VI họp đến chín ngày nhân dịp nghị hội toàn quốc thống nhất hai Miền Nam Bắc ở năm 1976. Những năm đó Quốc hội có mỗi một chức năng duy nhất là hợp thức hóa đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phải đến năm 1985 Quốc hội Việt Nam mới bắt đầu khởi sắc, tuy vẫn do Đảng và Bộ Chính trị chi phối nhưng cũng có những tiếng nói riêng dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội từ đấy có những đại biểu lên tiếng phát biểu tự do hơn, không như trước kia khi Tổng Thư ký Quốc hội phải duyệt trước bài diễn văn trước khi đại biểu được nói. Cũng theo đó Quốc hội không còn việc biểu quyết với tỷ số 100% răm rắp. Sang thập niên 1990 Quốc hội mới có lệ chất vấn chính phủ, và kể từ năm 1998 thì có truyền hình phát hình trực tiếp để công chúng theo dõi.
  Code:
  01  Quốc Hội Việt Nam Tập 1-Chuyện Về Ngày Bầu Cử (NXB Tổng Hợp 2016) - Hà Minh Hồng, 170 Trang.pdf  11.02 MB
  02  Quốc Hội Việt Nam Tập 2-Chuyện Về Kỳ Họp Thứ Nhất (NXB Tổng Hợp 2016) - Hà Minh Hồng, 134 Trang.pdf  8.23 MB
  03  Quốc Hội Việt Nam Tập 3-Chuyện Về Các Đại Biểu Nhân Dân (NXB Tổng Hợp 2016) - Hà Minh Hồng, 170 Trang.pdf  11.88 MB
  04  Quốc Hội Việt Nam Tập 4-Chuyện Về Ngày Bầu Cử (NXB Tổng Hợp 2016) - Hà Minh Hồng, 120 Trang.pdf  7.72 MB
  05  Quốc Hội Việt Nam Tập 5-Chuyện Về Kỳ Họp Thứ Nhất (NXB Tổng Hợp 2016) - Hà Minh Hồng, 146 Trang.pdf  8.83 MB
  06  Quốc Hội Việt Nam Tập 6-Chuyện Về Các Đại Biểu Nhân Dân (NXB Tổng Hợp 2016) - Hà Minh Hồng, 119 Trang.pdf  7.75 MB
  07  Quốc Hội Việt Nam Tập 7-Chuyện Về Chất Vấn Và Phát Ngôn Trong Quốc Hội (NXB Tổng Hợp 2016) - Hà Minh Hồng, 128 Trang.pdf  8.51 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98304/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 8, 2021

Share This Page