Combo Ebook NXB Tổng Hợp - The Sunday Times Creating Success 2008

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by ledung12, Nov 11, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tổng Hợp
  The Sunday Times Creating Success 2008
  9 Quyển | PDF-SCAN
  -----------​
  Creating Success là bộ sách mới, tinh gọn do tạp chí Sunday Times thực hiện. Bộ sách gồm nhiều cuốn cung cấp cho bạn những kinh nghiệm quý giá, những kỹ năng rất cần thiết và kiến thức hữu ích trong tư duy, quản lý, kinh doanh để củng cố, phát triển tổ chức của bạn hiệu quả nhất. Đây thực sự là một cẩm nang thiết thực và là sự hỗ trợ quý giá dành cho bất cứ ai muốn có đựơc hiệu quả cao trong việc quản lý, kinh doanh của mình.
  Code:
  01  Giải Tỏa Mâu Thuẫn & Stress (NXB Tổng Hợp 2008) - Stephen Palmer, 122 Trang.pdf  11.89 MB
  02  Hoạch Định Chiến Lược Marketing Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2008) - John Westwood, 115 Trang.pdf  10.71 MB
  03  Kỹ Năng Ra Quyết Định & Giải Quyết Vấn Đề (NXB Tổng Hợp 2008) - John Adair, 85 Trang.pdf  9.62 MB
  04  Lãnh Đạo Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2008) - Rupert Eales-White, 125 Trang.pdf  12.98 MB
  05  Nghệ Thuật Lên Kế Hoạch Kinh Doanh Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2008) - Brian Finch, 111 Trang.pdf  11.51 MB
  06  Nghệ Thuật Phân Quyền & Giao Việc (NXB Tổng Hợp 2008) - Jane Smith, 109 Trang.pdf  12.63 MB
  07  Nghệ Thuật Thương Thuyết (NXB Tổng Hợp 2008) - David Oliver, 87 Trang.pdf  10.04 MB
  08  Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (NXB Tổng Hợp 2008) - John Adair, 51 Trang.pdf  5.67 MB
  09  Xây Dựng Nhóm Làm Việc (NXB Tổng Hợp 1008) - Robert B.Maddux, 79 Trang.pdf  7.27 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OixbJSXP06ZM7qsZ2jr4HZLt7Ev4Nkoe
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2020

Share This Page