Combo Ebook NXB Tổng Hợp - Tủ Sách Truyền Bá Ngũ Châu 2012-2015

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Jun 4, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tổng Hợp
  Tủ Sách Truyền Bá Ngũ Châu 2009-2015
  44 Quyển | 2,5 GB
  --------------​
  Bộ sách Trung Quốc của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau 30 năm cải cách kinh tế. Tất cả các phương diện của kinh tế, văn hóa, xã hội Trung Quốc đều được đề cập đến một cách ngắn gọn, có sức khái quát cao, dễ cho người đọc nắm bắt được những thông tin cơ bản: chế độ chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội, địa lí, pháp luật, ngoại giao, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, môi trường...
  Code:
  01  Bảo Tàng Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2015) - Lê Tiên Diệu, 214 Trang.pdf  29.07 MB
  02  Châu Giang Cố Sự (NXB Tổng Hợp 2012) - Trương Thắng Hữu, 154 Trang.pdf  154.55 MB
  03  Chế Độ Chính Trị Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Doãn Trung Khanh, 144 Trang.pdf  51.54 MB
  04  Chữ Hán Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Hàn Giám Đường, 160 Trang.pdf  41.28 MB
  05  Dân Tộc Và Tôn Giáo Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Trịnh Tây, 160 Trang.pdf  42.57 MB
  06  Gốm Sứ Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Phương Lý Lợi, 133 Trang.pdf  81.38 MB
  07  Hí Kịch Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2013) - Phó Cẩn, 146 Trang.pdf  83.56 MB
  08  Hội Họa Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2014) - Lâm Từ, 161 Trang.pdf  232.13 MB
  09  Khoa Học Kỹ Thuật Và Giáo Dục Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Tịch Xảo Quyên, 128 Trang.pdf  2.65 MB
  10  Kinh Dịch Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2013) - Từ Thành Bắc, 156 Trang.pdf  108.11 MB
  11  Kinh Tế Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Tùy Phúc Dân, 132 Trang.pdf  2.87 MB
  12  Kiến Trúc Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2015) - Thái Yến Hâm, 174 Trang.pdf  120.30 MB
  13  Kỳ Tích Phố Đông (NXB Tổng Hợp 2012) - Triệu Khải Chính, 191 Trang.pdf  132.66 MB
  14  Lễ Tết Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Vi Lê Minh, 165 Trang.pdf  63.37 MB
  15  Lịch Sử Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Tào Đại Vi, 177 Trang.pdf  152.19 MB
  16  Môi Trường Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Lưu Quân Hội, 132 Trang.pdf  69.99 MB
  17  Mỹ Thuật Dân Gian Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2015) - Cận Chi Lâm, 142 Trang.pdf  72.07 MB
  18  Nghề Sách Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2013) - Dương Hổ, 186 Trang.pdf  149.36 MB
  19  Ngoại Giao Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Trươn Thanh Mẫn, 132 Trang.pdf  3.33 MB
  20  Ngọc Khí Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2013) - Vu Minh, 129 Trang.pdf  66.40 MB
  21  Nhà Ở Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2015) - Đơn Đức Khải, 162 Trang.pdf  175.80 MB
  22  Pháp Luật Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Phiên Quốc Bình, 140 Trang.pdf  3.35 MB
  23  Phát Minh Cổ Đại Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2013) - Đặng Ấm Kha, 158 Trang.pdf  19.09 MB
  24  Phục Sức Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2013) - Hoa Mai, 162 Trang.pdf  46.03 MB
  25  Quốc Phòng Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Bành Quang Khiêm, 129 Trang.pdf  48.48 MB
  26  Rượu Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Lý Tranh Bình, 380 Trang.pdf  11.56 MB
  27  Thủ Công Mỹ Nghệ Truyền Thống Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Hàng Gian, 181 Trang.pdf  19.57 MB
  28  Truyền Thuyết Thần Thoại Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Trần Liên Sơn, 140 Trang.pdf  107.05 MB
  29  Trà Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2013) - Lưu Đồng, 146 Trang.pdf  9.19 MB
  30  Tư Tưởng Triết Học Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2013) - Ôn Hải Minh, 130 Trang.pdf  56.04 MB
  31  Võ Thuật Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2013) - Vương Quảng Tây, 138 Trang.pdf  61.81 MB
  32  Văn Hóa Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Sử Trọng Văn, 144 Trang.pdf  3.55 MB
  33  Văn Học Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2013) - Diêu Đan, 202 Trang.pdf  106.19 MB
  34  Văn Vật Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2013) - Lý Lực, 152 Trang.pdf  13.11 MB
  35  Vườn Cảnh Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Lâu Khánh Tây, 145 Trang.pdf  11.68 MB
  36  Xã Hội Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Đường Quân, 129 Trang.pdf  49.03 MB
  37  Y Dược Truyền Thống Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2015) - Liêu Dục Quần, 150 Trang.pdf  33.40 MB
  38  Âm Nhạc Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2013) - Cận Tiệp, 134 Trang.pdf  74.72 MB
  39  Điêu Khắc Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Triệu Văn Binh, 157 Trang.pdf  69.19 MB
  40  Địa Lý Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Trịnh Bình, 129 Trang.pdf  46.07 MB
  41  Đồ Nội Thất Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Trương Hiểu Minh, 133 Trang.pdf  17.31 MB
  42  Đồ Đồng Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2013) - Lý Hùng, 142 Trang.pdf  119.42 MB
  43  Đột Phá Kinh Tế Ở Trung Quốc 1978-2008 (NXB Tổng Hợp 2009) - Ngô Hiểu Ba, 209 Trang.pdf  123.22 MB
  44  Ẩm Thực Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Lưu Quang Như, 132 Trang.pdf  76.65 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98293/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 1, 2021

Share This Page