Combo Ebook NXB Tổng Hợp - Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 2005-2006

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Jan 21, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tổng Hợp
  Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 2005-2006
  10 Quyển | 400 MB | PDF-SCAN
  ------------​
  Làm bô sách VĂN XUÔI LÃNG MẠNG VIỆT NAM (1887-2000), cái mốc khỏi đầu 1887, chính là năm xuất hiện truyện vừa đầu tiên bằng chữ quốc ngữ Thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản, Nhóm biên sọan muốn gửi một thông điệp tới các bạn đọc về kho tàng tác phẩm của nhà văn bằng chữ quốc ngữ thời cận, hiện đại. Qua đó chúng ta có dịp hiểu thêm tiếng nói, chữ viết, ngôn từ của một thế kỷ đã qua, để ta càng yêu thêm tiếng Việt.
  Code:
  01  Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 1887-2000 Tập I 1887-1932 Quyển 1 (NXB Tổng Hợp 2005) - Hữu Nhuận, 926 Trang.pdf  41.16 MB
  02  Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 1887-2000 Tập I 1887-1932 Quyển 2 (NXB Tổng Hợp 2005) - Hữu Nhuận, 675 Trang.pdf  34.20 MB
  03  Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 1887-2000 Tập II 1933-1945 Quyển 1 (NXB Tổng Hợp 2006) - Hữu Nhuận, 918 Trang.pdf  37.72 MB
  04  Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 1887-2000 Tập II 1933-1945 Quyển 2 (NXB Tổng Hợp 2006) - Hữu Nhuận, 813 Trang.pdf  35.06 MB
  05  Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 1887-2000 Tập II 1933-1945 Quyển 3 (NXB Tổng Hợp 2006) - Hữu Nhuận, 710 Trang.pdf  31.54 MB
  06  Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 1887-2000 Tập II 1933-1945 Quyển 4 (NXB Tổng Hợp 2006) - Hữu Nhuận, 606 Trang.pdf  28.30 MB
  07  Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 1887-2000 Tập III 1946-1975 Quyển 1 (NXB Tổng Hợp 2006) - Hữu Nhuận, 783 Trang.pdf  37.88 MB
  08  Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 1887-2000 Tập III 1946-1975 Quyển 2 (NXB Tổng Hợp 2006) - Hữu Nhuận, 959 Trang.pdf  46.33 MB
  09  Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 1887-2000 Tập III 1946-1975 Quyển 3 (NXB Tổng Hợp 2006) - Hữu Nhuận, 1175 Trang.pdf  49.94 MB
  10  Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam 1887-2000 Tập IV 1976-2000 (NXB Tổng Hợp 2006) - Hữu Nhuận, 1186 Trang.pdf  51.00 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/9127/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 17, 2021

Share This Page