Combo Ebook NXB Trẻ - Bussiness Edge 2003-2007 [Học Để Thành Công, Học Để Giàu]

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Oct 9, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Trẻ
  Bussiness Edge 2003-2007
  26 Quyển | PDF-SCAN
  --------------​
  Đây là bộ sách Business Edge chuyên về quản trị doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do NXB Trẻ và Chương trình Phát triển Kinh tế tư nhân MPDF vừa phối hợp xuất bản. Bộ sách gồm 26 cuốn, gói gọn trong 5 đề tài: Quản trị Marketing, Tài chính và kế toán, Nguồn nhân lực, Sản xuất và vận hành, Tăng hiệu quả làm việc cá nhân.
  Code:
  01  Bản Chất Quản Trị Nguồn Nhân Lực (NXB Trẻ 2006) - Nguyễn Trương Minh, 119 Trang.pdf  6.26 MB
  02  Chăm Sóc Khách Hàng (NXB Trẻ 2006) - Howard Senter, 122 Trang.pdf  50.69 MB
  03  Giao Tiếp Trong Quản Lý (NXB Trẻ 2006) - Pip Hardy, 137 Trang.pdf  53.33 MB
  04  Giải Quyết Vấn Đề (NXB Trẻ 2006) - Howard Senter, 122 Trang.pdf  54.86 MB
  05  Hoạch Định Và Kiểm Soát Công Việc (NXB Trẻ 2006) - Joe Johnson, 137 Trang.pdf  73.32 MB
  06  Hội Họp Và Thuyết Trình (NXB Trẻ 2003) - Howard Senter, 118 Trang.pdf  9.80 MB
  07  Kiểm Soát Chi Phí (NXB Trẻ 2006) - Howard Senter, 118 Trang.pdf  112.02 MB
  08  Kiểm Soát Nguồn Lực Vật Chất (NXB Trẻ 2003) - Joe Johnson, 133 Trang.PDF  7.10 MB
  09  Kế Toán Dành Cho Nhà Quản Lý (NXB Trẻ 2007) - Raymond Taylor, 139 Trang.pdf  15.95 MB
  10  Làm Chủ Sự Thay Đổi (NXB Trẻ 2005) - Joe Johnson, 99 Trang.pdf  51.07 MB
  11  Lập & Quản Lý Ngân Sách Doanh Nghiệp (NXB Trẻ 2005) - Howard Senter, 138 Trang.pdf  59.20 MB
  12  Phân Tích Công Việc (NXB Trẻ 2006) - Howard Senter, 164 Trang.pdf  45.16 MB
  13  Phân Tích Dự Án Đầu Tư (NXB Trẻ 2006) - Raymond Taylor, 122 Trang.pdf  16.70 MB
  14  Quan Hệ Công Chúng (NXB Trẻ 2006) - Nguyễn Mạch Tường, 137 Trang.pdf  6.85 MB
  15  Quản Lý Công Việc Văn Phòng (NXB Trẻ 2006) - Lê Thị Thanh Mỹ, 128 Trang.pdf  21.90 MB
  16  Quản Lý Thời Gian Khi Mỗi Ngày Chỉ Có 24 Giờ (NXB Trẻ 2006) - Joe Johnson, 114 Trang.pdf  46.97 MB
  17  Thiết Lập Và Sử Dụng Quyền Lực (NXB Trẻ 2006) - Elaine Horrocks, 103 Trang.pdf  57.01 MB
  18  Thuật Lãnh Đạo Nhóm (NXB Trẻ 2006) - Howard Senter, 113 Trang.pdf  50.39 MB
  19  Tìm Hiểu Chất Lượng (NXB Trẻ 2003) - Joe Johnson, 119 Trang.pdf  43.96 MB
  20  Tạo Động Lực Làm Việc (NXB Trẻ 2006) - Howard Senter, 140 Trang.pdf  59.98 MB
  21  Đàm Phán Trong Kinh Doanh (NXB Trẻ 2006) - Vũ Đắc Khôi, 119 Trang.pdf  48.99 MB
  22  Đào Tạo Nguồn Nhân Lực (NXB Trẻ 2006) - Trần Phương Trình, 114 Trang.pdf  3.96 MB
  23  Đánh Giá Chất Lượng (NXB Trẻ 2006) - Joe Johnson, 115 Trang.pdf  51.48 MB
  24  Đánh Giá Hiệu Quả Làm Việc (NXB Trẻ 2006) - Alison Allenby, 125 Trang.pdf  10.48 MB
  25  Để Trở Nên Hiệu Quả Hơn (NXB Trẻ 2006) - Paul Shanahan, 97 Trang.pdf  14.06 MB
  26  Ủy Thác Công Việc Hiệu Quả (NXB Trẻ 2006) - Lesley Partridge, 121 Trang.pdf  3.89 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98324/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jan 16, 2022
  dlxmc likes this.

Share This Page