Combo Ebook NXB Trẻ - Doanh Nhân Tự Học 2002

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by thaoanh12, Oct 27, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Trẻ
  Doanh Nhân Tự Học 2002
  12 Quyển | PDF-SCAN
  ----------​
  Chương trình phát triển dự án Mê Kông tài trợ Viện đại học mở OLA (Canada) biên soạn. Bộ sách được xây dựng trên cơ sở tài liệu giảng dạy trên lớp do Viện Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội phát triển với sự tài trợ của Chương trình phát triển dự án Mê Kông. Nhóm biên soạn tài liệu do Thạc sĩ Vũ Văn Tuấn chịu trách nhiệm chính. Bộ sách doanh nhân tự học gồm 12 cuốn:
  Code:
  01  Chủ Doanh Nghiệp Và Chức Năng Quản Lý Nguồn Nhân Lực (NXB Trẻ 2002) - Vũ Văn Tuấn, 114 Trang.pdf  3.28 MB
  02  Các Khái Niệm Cơ Bản Về Marketing (NXB Trẻ 2002) - Nhiều Tác Giả, 112 Trang.pdf  7.34 MB
  03  Giá Và Chiến Lược Giá (NXB Trẻ 2002) - Nguyễn Quỳnh Chi, 84 Trang.pdf  2.45 MB
  04  Hệ Thống Tiền Lương Và Tiền Công (NXB Trẻ 2002) - Vũ Văn Tuấn, 111 Trang.pdf  2.80 MB
  05  Khuếch Trương Sản Phẩm Và Quảng Cáo (NXB Trẻ 2002) - Nguyễn Quỳnh Chi, 97 Trang.pdf  2.69 MB
  06  Kế Hoạch Hóa Và Phát Triển Sản Phẩm (NXB Trẻ 2002) - Nguyễn Quỳnh Chi, 81 Trang.pdf  2.32 MB
  07  Mô Tả Công Việc, Yêu Cầu Chuyên Môn Và Các Tiêu Chuẩn Hoàn Thành Công Việc (NXB Trẻ 2002) - Vũ Văn Tuấn, 107 Trang.pdf  2.86 MB
  08  Phân Tích Công Việc (NXB Trẻ 2002) - Vũ Văn Tuấn, 157 Trang.pdf  4.17 MB
  09  Thu Hút, Tìm Kiếm Và Lựa Chọn Nguồn Nhân Lực (NXB Trẻ 2002) - Vũ Văn Tuấn, 125 Trang.pdf  3.72 MB
  10  Thu Thập Thông Tin Về Khách Hàng (NXB Trẻ 2002) - Nguyễn Quỳnh Chi, 103 Trang.pdf  3.39 MB
  11  Thu Thập Thông Tin Về Quá Trình Và Xu Hướng Mua Hàng Của Khách Hàng (NXB Trẻ 2002) - Nguyễn Quỳnh Chi, 97 Trang.pdf  2.80 MB
  12  Thị Trường Mục Tiêu (NXB Trẻ 2002) - Nguyễn Quỳnh Chi, 91 Trang.pdf  2.66 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98298/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 5, 2021
  admin likes this.

Share This Page