Combo Ebook NXB Trẻ - Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa 2001-2013

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Apr 25, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Trẻ
  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa 2001-2013
  38 Quyển | 1,5 GB
  -------​
  Bộ sách Đối thoại với các nền văn hóa chắc chắn là một bộ sách không thể thiếu trong tủ sách của những người trẻ thích du lịch và mang trong mình khát khao tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ. Từng quyển trong bộ sách tập trung nói về từng quốc gia khác nhau, nhưng đều có chung một cấu trúc được sắp xếp theo từng mục thành một hệ thống rất hợp lý và khoa học, từ điều kiện tự nhiên, nguồn gốc dân tộc, lịch sử cho đến ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục, lối sống...
  Code:
  01  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Afghanistan (NXB Trẻ 2002) - Trịnh Huy Hóa, 180 Trang.pdf  6.13 MB
  02  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Argentina (NXB Trẻ 2003) - Trịnh Huy Hóa, 180 Trang.pdf  4.22 MB
  03  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Australia (NXB Trẻ 2005) - Trịnh Huy Hóa, 172 Trang.pdf  5.45 MB
  04  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Brazil (NXB Trẻ 2004) - Trịnh Huy Hóa, 181 Trang.pdf  42.73 MB
  05  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Bỉ (NXB Trẻ 2004) - Trịnh Huy Hóa, 194 Trang.pdf  67.20 MB
  06  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Bồ Đào Nha (NXB Trẻ 2004) - Trịnh Huy Hóa, 191 Trang.pdf  72.67 MB
  07  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Cameroon (NXB Trẻ 2004) - Trịnh Huy Hóa, 167 Trang.pdf  46.22 MB
  08  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Canada (NXB Trẻ 2013) - Trịnh Ngọc Minh, 196 Trang.pdf  7.84 MB
  09  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Colombia (NXB Trẻ 2002) - Trịnh Huy Hóa, 182 Trang.pdf  64.15 MB
  10  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Georgia (NXB Trẻ 2005) - Trịnh Huy Hóa, 185 Trang.pdf  7.75 MB
  11  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Indonesia (NXB Trẻ 2001) - Trịnh Huy Hóa, 168 Trang.pdf  5.42 MB
  12  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Indonesia (NXB Trẻ 2004) - Trịnh Huy Hóa, 170 Trang.pdf  4.61 MB
  13  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Israel (NXB Trẻ 2004) - Trịnh Huy Hóa, 188 Trang.pdf  3.99 MB
  14  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Italy (NXB Trẻ 2004) - Trịnh Huy Hóa, 186 Trang.pdf  66.33 MB
  15  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Luxembourg (NXB Trẻ 2004) - Trịnh Huy Hóa, 185 Trang.pdf  65.65 MB
  16  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Lào (NXB Trẻ 2002) - Trịnh Huy Hóa, 166 Trang.pdf  57.88 MB
  17  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Malaysia (NXB Trẻ 2003) - Trịnh Huy Hóa, 191 Trang.pdf  61.33 MB
  18  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Mexico (NXB Trẻ 2004) - Trịnh Huy Hóa, 171 Trang.pdf  55.20 MB
  19  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Myanmar (NXB Trẻ 2003) - Trịnh Huy Hóa, 179 Trang.pdf  61.70 MB
  20  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Nam Phi (NXB Trẻ 2005) - Trịnh Huy Hóa, 169 Trang.pdf  8.11 MB
  21  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Nepal (NXB Trẻ 2006) - Trịnh Huy Hóa, 190 Trang.pdf  65.49 MB
  22  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-New Zealand (NXB Trẻ 2007) - Trịnh Huy Hóa, 178 Trang.pdf  62.86 MB
  23  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Nhật Bản (NXB Trẻ 2006) - Trịnh Huy Hóa, 174 Trang.pdf  4.09 MB
  24  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Pakistan (NXB Trẻ 2002) - Trịnh Huy Hóa, 183 Trang.pdf  6.74 MB
  25  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Philipines (NXB Trẻ 2002) - Trịnh Huy Hóa, 173 Trang.pdf  5.44 MB
  26  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Phần Lan (NXB Trẻ 2005) - Trịnh Huy Hóa, 174 Trang.pdf  63.64 MB
  27  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Scotland (NXB Trẻ 2006) - Trịnh Huy Hóa, 169 Trang.pdf  58.85 MB
  28  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Singapore (NXB Trẻ 2003) - Trịnh Huy Hóa, 179 Trang.pdf  57.13 MB
  29  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Syria (NXB Trẻ 2007) - Trịnh Huy Hóa, 178 Trang.pdf  66.08 MB
  30  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Thái Lan (NXB Trẻ 2002) - Trịnh Huy Hóa, 188 Trang.pdf  71.04 MB
  31  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Thổ Nhĩ Kỳ (NXB Trẻ 2004) - Trịnh Huy Hóa, 186 Trang.pdf  62.04 MB
  32  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Triều Tiên (NXB Trẻ 2001) - Trịnh Huy Hóa, 201 Trang.pdf  6.15 MB
  33  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Triều Tiên (NXB Trẻ 2005) - Trịnh Huy Hóa, 202 Trang.pdf  4.31 MB
  34  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Trung Quốc (NXB Trẻ 2001) - Trịnh Huy Hóa, 188 Trang.pdf  5.95 MB
  35  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Trung Quốc (NXB Trẻ 2004) - Trịnh Huy Hóa, 190 Trang.pdf  4.19 MB
  36  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Vương Quốc Anh (NXB Trẻ 2013) - Trịnh Ngọc Minh, 196 Trang.pdf  7.99 MB
  37  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Yemen (NXB Trẻ 2007) - Trịnh Huy Hóa, 169 Trang.pdf  60.77 MB
  38  Đối Thoại Với Các Nền Văn Hóa-Đức (NXB Trẻ 2003) - Trịnh Huy Hóa, 178 Trang.pdf  49.67 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98318/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 24, 2021

Share This Page