Combo Ebook NXB Trẻ - Tạo Hình Đất Sét 2008

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Trẻ
  Tạo Hình Đất Sét 2008
  7 Quyển | PDF-True
  ------​
  Để giúp phụ huynh và giáo viên có thêm tài liệu tham khảo trong việc hướng dẫn bé nặn đất sét, Nhà xuất bản Trẻ xin giới thiệu bộ sách TẠO HÌNH ĐẤT SÉT dành cho trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học. Bộ sách có 3 tập đầu hướng dẫn tạo hình cho các lứa tuổi ở lớp Mầm (3 – 4 tuổi), Chồi (4 – 5 tuổi), Lá (5 – 6 tuổi); 7 tập sau hướng dẫn tạo hình cho lứa tuổi học sinh tiểu học.
  Code:
  Tạo Hình Đất Sét Tập 1 (NXB Trẻ 2008) - Nguyễn Hạnh, 25 Trang.pdf
  Tạo Hình Đất Sét Tập 2 (NXB Trẻ 2008) - Nguyễn Hạnh, 26 Trang.pdf
  Tạo Hình Đất Sét Tập 3 (NXB Trẻ 2008) - Nguyễn Hạnh, 26 Trang.pdf
  Tạo Hình Đất Sét Tập 4 (NXB Trẻ 2008) - Nguyễn Hạnh, 26 Trang.pdf
  Tạo Hình Đất Sét Tập 5 (NXB Trẻ 2008) - Nguyễn Hạnh, 26 Trang.pdf
  Tạo Hình Đất Sét Tập 6 (NXB Trẻ 2008) - Nguyễn Hạnh, 26 Trang.pdf
  Tạo Hình Đất Sét Tập 7 (NXB Trẻ 2008) - Nguyễn Hạnh, 26 Trang.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1cb5twKbCI0U6h2VM-ThdZ3ynUQMLTYW2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 22, 2020

Share This Page