Combo Ebook NXB Tri Thức - Tủ Sách Tinh Hoa Tri Thức Thế Giới 2005-2018

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Mar 24, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tủ Sách Tinh Hoa Tri Thức Thế Giới
  NXB Tri Thức 2005-2012
  53 Quyển | 1,3 GB
  ---------​
  Dự án Tủ sách Tinh hoa Tri thức Thế giới được Nhà xuất bản Tri thức phối hợp với Ban điều hành dự án thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam thực hiện. Dự án Tủ sách Tinh hoa được Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phê duyệt ngày 14/10/2005. Dự án được thực hiện dưới sự bảo trợ của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Dự án được xây dựng với mục đích góp phần phát triển tri thức Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Mục tiêu của Dự án là tiến hành dịch và xuất bản khoảng 500-1.000 tác phẩm kinh điển của thế giới, thời gian triển khai từ 7-10 năm, trong đó sau 5 năm đầu sẽ hoàn tất việc dịch và xuất bản các tác phẩm cơ bản nhất.
  Code:
  01  Bàn Về Tự Do (NXB Tri Thức 2005) - John Stuart Mill, 264 Trang.pdf  2.30 MB
  02  Bách Khoa Thư Các Khoa Học Triết Học I-Khoa Học Lôgíc (NXB Tri Thức 2005) - G.W.F.hegel, 819 Trang.pdf  9.40 MB
  03  Candide Chàng Ngây Thơ (NXB Tri Thức 2008) - Voltaire, 208 Trang.pdf  21.39 MB
  04  Cháu Ông Rameau (NXB Tri Thức 2016) - Denis Diderot, 232 Trang.epub  0.29 MB
  05  Chính Thể Đại Diện (NXB Tri Thức 2008) - John Stuart Mill, 498 Trang.pdf  13.53 MB
  06  Chủ Nghĩa Tự Do Truyền Thống (NXB Tri Thức 2013) - Ludwig von Mises, 408 Trang.pdf  2.00 MB
  07  Con Người Trong Thế Giới Tinh Thần (NXB Tri Thức 2016) - Nikolai Alexandrovich Berdyaev, 385 Trang.epub  0.74 MB
  08  Con Người Trong Thế Giới Tinh Thần (NXB Tri Thức 2016) - Nikolai Alexandrovich Berdyaev, 385 Trang.pdf  2.17 MB
  09  Cuộc Cách Mạng Ngược Trong Khoa Học (NXB Tri Thức 2017) - Friedrich August Hayek, 364 Trang.epub  0.50 MB
  10  Cuộc Cách Mạng Ngược Trong Khoa Học (NXB Tri Thức 2017) - Friedrich August Hayek, 364 Trang.pdf  2.36 MB
  11  Các Nguyên Lý Của Triết Học Pháp Quyền (NXB Tri Thức 2010) - G. W. F. Hegel, 907 Trang.pdf  32.91 MB
  12  Các Quy Tắc Của Phương Pháp Xã Hội Học (NXB Tri Thức 2012) - Emile Durkheim, 327 Trang.pdf  78.22 MB
  13  Cách Ta Nghĩ (NXB Tri Thức 2013) - John Dewey, 372 Trang.epub  0.32 MB
  14  Cái Toàn Thể Và Trật Tự Ẩn (NXB Tri Thức 2017) - David Bohm, 454 Trang.epub  3.35 MB
  15  Căn Phòng Riêng (NXB Tri Thức 2016) - Virginia Woolf, 188 Trang.pdf  1.71 MB
  16  Cấu Trúc Của Các Cuộc Cách Mạng Khoa Học (NXB Tri Thức 2009) - Thomas Kuhn, 422 Trang.pdf  5.70 MB
  17  Dân Chủ Và Giáo Dục (NXB Tri Thức 2008) - John Dewey, 436 Trang.pdf  41.91 MB
  18  Khảo Luận Thứ Hai Về Chính Quyền (NXB Tri Thức 2007) - John Locke, 307 Trang.pdf  9.67 MB
  19  Kẻ Phản Ki-Tô Thử Đưa Ra Một Phê Bình Ki-Tô Giáo (NXB Tri Thức 2011) - Friedrich Nietzsche, 188 Trang.pdf  3.84 MB
  20  Luật Pháp (NXB Tri Thức 2016) - Claude F. Bastiat, 176 Trang.epub  0.23 MB
  21  Minh Triết Thiêng Liêng Tập 1 (NXB Tri Thức 2016) - Hamvas Béla, 468 Trang.epub  0.88 MB
  22  Minh Triết Thiêng Liêng Tập 2 (NXB Tri Thức 2016) - Hamvas Béla, 480 Trang.epub  0.63 MB
  23  Minh Triết Thiêng Liêng Tập 3 (NXB Tri Thức 2018) - Hamvas Béla, 444 Trang.epub  0.54 MB
  24  Một Giọt Từ Sự Đọa Đày (NXB Tri Thức 2014) - Hamvas Béla, 460 Trang.epub  0.56 MB
  25  Một Nghiên Cứu Về Các Nguyên Tắc Nhận Thức Của Con Người (NXB Tri Thức 2014) - George Berkeley, 254 Trang.pdf  613.98 MB
  26  Nghiên Cứu Triết Học Cơ Bản (NXB Tri Thức 2007) - Lý Chấn Anh, 608 Trang.pdf  57.96 MB
  27  Nguồn Gốc Các Loài (NXB Tri Thức 2009) - Charles Darwin, 485 Trang.pdf  19.83 MB
  28  Những Cuộc Đời Song Hành Tập 1 (NXB Tri Thức 2005) - Plutarque, 351 Trang.pdf  73.22 MB
  29  Những Huyền Thoại (NXB Tri Thức 2014) - Roland Barthes.epub  0.42 MB
  30  Những Huyền Thoại (NXB Tổng Hợp 2014) - Roland Barthes, 199 Trang.epub  0.42 MB
  31  Nietzsche Và Triết Học (NXB Tri Thức 2010) - Gilles Deleuze, 334 Trang.pdf  12.79 MB
  32  Nền Dân Trị Mỹ Tập 1 (NXB Tri Thức 2007) - Alexis De Tocqueville, 744 Trang.pdf  17.24 MB
  33  Nền Dân Trị Mỹ Tập 2 (NXB Tri Thức 2007) - Alexis De Tocqueville, 517 Trang.pdf  9.99 MB
  34  Nền Đạo Đức Tin Lành Và Tinh Thần Của Chủ Nghĩa Tư Bản (NXB Tri Thức 2008) - Max Weber, 461 Trang.pdf  46.25 MB
  35  Phê Phán Lý Tính Thuần Túy (NXB Văn Học 2004) - Immanuel Kant, 1319 Trang.pdf  49.96 MB
  36  Phê Phán Lý Tính Thực Hành (NXB Tri Thức 2007) - Immanuel Kant, 380 Trang.pdf  15.07 MB
  37  Phê Phán Năng Lực Phán Đoán (NXB Tri Thức 2007) - Immanuel Kant, 654 Trang.pdf  26.13 MB
  38  Socrates Tự Biện (NXB Tri Thức 2006) - Plato, Xenophon, 154 Trang.pdf  9.81 MB
  39  Sự Hình Thành Tinh Thần Khoa Học (NXB Tri Thức 2009) - Gaston Bachelard, 463 Trang.pdf  20.32 MB
  40  Sự Kiến Tạo Xã Hội Về Thực Tại (NXB Tri Thức 2016) - Peter L. Berger.epub  1.02 MB
  41  Sự Nghèo Nàn Của Thuyết Sử Luận (NXB Tri Thức 2012) - Karl Popper, 272 Trang.epub  0.21 MB
  42  Thăm Dò Tiềm Thức (NXB Tri Thức 2007) - Carl G. Jung, 154 Trang.pdf  1.04 MB
  43  Thế Giới Như Tôi Thấy (NXB Tri Thức 2007) - Albert Einstein, 209 Trang .pdf  10.27 MB
  44  Triết Học Của Tự Do (NXB Tri Thức 2016) - N. A. Berdyaev.epub  0.46 MB
  45  Tâm Lý Học Đám Đông (NXB Tri Thức 2006) - Gustave Le Bon, 296 Trang.pdf  2.40 MB
  46  Tư Duy Như Một Hệ Thống (NXB Tri Thức 2017) - David Bohm, 422 Trang.epub  0.66 MB
  47  Tư Duy Như Một Hệ Thống (NXB Tri Thức 2017) - David Bohm, 422 Trang.pdf  1.97 MB
  48  Từ Mỹ Học Đến Các Loại Hình Nghệ Thuật (NXB Tri Thức 2013) - Denis Diderot, 536 Trang.epub  0.56 MB
  49  Vật Lý Và Triết Học (NXB Tri Thức 2009) - Werner Heisenberg, 351 Trang.pdf  15.70 MB
  50  Ánh Sáng Trong Bóng Tối (NXB Tri Thức 2017) - Semen Lyudvigovich Frank, 360 Trang.epub  0.61 MB
  51  Émile Hay Là Về Giáo Dục (NXB Tri Thức 2008) - Jean-Jacques Rousseau, 687 Trang.pdf  60.13 MB
  52  Đường Về Nô Lệ (NXB Tri Thức 2009) - F.A.Hayek, 452 Trang.pdf  7.92 MB
  53  Ảnh Hưởng Của Sức Mạnh Trên Biển Đối Với Lịch Sử 1660-1783 (NXB Tri Thức 2012) - Alfred T. Mahan, 668 Trang.epub  3.52 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11SuCzpVNrSUUxXbUZ9G6ngq6VNktcnrk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 2, 2019
  VoNga likes this.

Share This Page