Combo Ebook NXB Từ Điển Bách Khoa - Từ Điển Bách Khoa Việt Nam 1995-2005

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by DerikBup, May 18, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Từ Điển Bách Khoa
  Từ Điển Bách Khoa Việt Nam 1995-2005
  4 Files | PDF-SCAN
  -------------
  Từ điển bách khoa Việt Nam là tên của bộ từ điển bách khoa gồm 4 tập và mỗi tập dày trên dưới 1.000 trang, khổ 19×27, gồm khoảng 40 ngàn mục từ thuộc 40 ngành khoa học khác nhau do Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa in, được xuất bản rải rác từ năm 1995 đến năm 2005, tập 1 in lần đầu tiên năm 1995 và tái bản năm 2005, tập 2 năm 2002, tập 3 năm 2003, tập 4 năm 2005, và được tái bản toàn bộ năm 2011. Đây là bộ từ điển bách khoa của Việt Nam đầu tiên được biên soạn với sự tổ chức và chỉ đạo của Nhà nước Việt Nam, với kinh phí 32 tỷ đồng và 1.200 nhà khoa học hàng đầu biên soạn trong 6 năm.
  Code:
  Từ Điển Bách Khoa Việt Nam Tập 1 (NXB Từ Điển Bách Khoa 2005) - Nhiều Tác Giả, 1011 Trang.pdf  228.21 MB
  Từ Điển Bách Khoa Việt Nam Tập 2 (NXB Từ Điển Bách Khoa 2005) - Nhiều Tác Giả, 1077 Trang.pdf  195.77 MB
  Từ Điển Bách Khoa Việt Nam Tập 3 (NXB Từ Điển Bách Khoa 2005) - Nhiều Tác Giả, 923 Trang.pdf  321.15 MB
  Từ Điển Bách Khoa Việt Nam Tập 4 (NXB Từ Điển Bách Khoa 2005) - Nhiều Tác Giả, 1216 Trang.pdf  281.46 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98285/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2021

Share This Page