Combo Ebook NXB Tự Lập Văn Đoàn - Hồng Quang Đại Hiệp 1936

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by kethutinh9xx68, Jul 2, 2020.

 1. kethutinh9xx68

  kethutinh9xx68 New Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tự Lập Văn Đoàn
  Hồng Quang Đại Hiệp 1936
  11 Files | PDF-SCAN
  -------​
  Các bạn đã từng thấy những bản lãnh phi thường của mấy phái võ như Vũ Dương, Không Thành và Hoài Chân; nhưng các bạn có biết mấy phái đó vì đâu mà sản suất ra không? Nếu muốn biết bẳn các bạn không thể và đừng bỏ qua được bộ HỒNG QUANG ĐẠI HIỆP. Trong đó sẽ có ghi chép những thành tích lạ lùng của một phái võ đã từng ngôi bá chủ toàn quốc nên vũ thuật Trung Hoa và đào tạo nên những bậc kiếm tiên hiệp khách bản lãnh phi thường mà các bạn đã từng thấy những vị đó ở trong một vài bộ tiểu thuyết Tàu. Nói tóm lại HỒNG QUANG ĐẠI HIỆP sẽ là một bộ tiểu thuyết hoàn toàn từ hình thức tới văn chương và thuật rõ những cuộc hội họp của tất cả các vị kiếm tiên trong toàn quốc nước Tàu.
  Code:
  01  Hồng Quang Đại Hiệp Số 01 (NXB Tự Lập Văn Đoàn 1936) - Thanh Đình, 8 Trang.pdf  1.68 MB
  02  Hồng Quang Đại Hiệp Số 02 (NXB Tự Lập Văn Đoàn 1936) - Thanh Đình, 8 Trang.pdf  1.71 MB
  03  Hồng Quang Đại Hiệp Số 03 (NXB Tự Lập Văn Đoàn 1936) - Thanh Đình, 8 Trang.pdf  1.76 MB
  04  Hồng Quang Đại Hiệp Số 04 (NXB Tự Lập Văn Đoàn 1936) - Thanh Đình, 8 Trang.pdf  1.67 MB
  05  Hồng Quang Đại Hiệp Số 05 (NXB Tự Lập Văn Đoàn 1936) - Thanh Đình, 8 Trang.pdf  1.72 MB
  06  Hồng Quang Đại Hiệp Số 06 (NXB Tự Lập Văn Đoàn 1936) - Thanh Đình, 16 Trang.pdf  3.46 MB
  07  Hồng Quang Đại Hiệp Số 07 (NXB Tự Lập Văn Đoàn 1936) - Thanh Đình, 16 Trang.pdf  3.37 MB
  08  Hồng Quang Đại Hiệp Số 08 (NXB Tự Lập Văn Đoàn 1936) - Thanh Đình, 16 Trang.pdf  3.30 MB
  09  Hồng Quang Đại Hiệp Số 09 (NXB Tự Lập Văn Đoàn 1936) - Thanh Đình, 16 Trang.pdf  3.31 MB
  10  Hồng Quang Đại Hiệp Số 10 (NXB Tự Lập Văn Đoàn 1936) - Tri Âm, 16 Trang.pdf  3.14 MB
  11  Hồng Quang Đại Hiệp Số 11 (NXB Tự Lập Văn Đoàn 1936) - Tri Âm, 8 Trang.pdf  1.56 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1DxfeqvAm5R7VZTWIl_1LKWZiRfYXW4qn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 2, 2020

Share This Page