Combo Ebook NXB Văn Hóa Thông Tin - Tổng Tập Nghìn Năm Văn Hiến Thăng Long 2007-2009

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by Giáo dục 24h, Jun 7, 2013.

 1. [​IMG]
  Combo Ebook NXB Văn Hóa Thông Tin
  Tổng Tập Nghìn Năm Văn Hiến Thăng Long 2007-2009
  4 Quyển | PDF-SCAN
  ---------​
  Bộ Tổng tập "Nghìn năm văn hiến Thăng Long" gồm 4 cuốn, chia 28 phần, hơn 1 vạn trang, nặng gần 25 kg. Hơn 1 vạn người, từ các tác giả đến cộng tác viên là những nhà nghiên cứu, các chuyên gia hàng đầu của nhiều lĩnh vực đời sống đã mất tròn 7 năm để biên sọan bộ sách này. Đó là chưa kể trước khi bước vào chắp bút, họ đã dành khoảng thời gian dài đến 5 năm để sưu tầm tư liệu, xem xét 500 nghìn trang bản thảo và tiến hành hàng trăm chuyến điền dã dài ngày với tổng chiều dài di chuyển lên đến gần 30.000 km. Ngoài ra, Hội đồng biên soạn và 14 tiểu ban (mỗi tiểu ban phụ trách biên soạn một lĩnh vực) đã phải tham khảo hơn 900 tác phẩm, gần 2 vạn bài báo trong và ngòai nước viết về TL-HN, hàng trăm văn bia, hàng nghìn hòanh phi câu đối và hàng triệu hiện vật khảo cổ. Hội đồng biên soạn cũng đã tham vấn nhiều cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, cán bộ lãnh đạo nhiều bộ, ngành.
  Theo TS Nguyễn Hoàng Điệp, Bộ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long được ví như bức tranh liên hoàn toàn cảnh phản ánh Thăng Long trên nhiều bình diện: lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội, kinh tế, luật pháp, bộ máy tổ chức nhà nước... và cuộc chiến tranh dựng nước, giữ nước diễn ra trong 1000 năm qua. Bức tranh toàn cảnh ấy trải qua 8 đời vua Lý, 12 triều vua Trần, 7 năm của nhà Hồ, 99 năm trị vì của nhà Lê Sơ, 66 năm nhà Mạc... cho đến những năm Pháp thuộc và giai đoạn từ khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời đến này.
  Code:
  Tổng Tập Nghìn Năm Văn Hiến Thăng Long Tập 1 (NXB Văn Hóa Thông Tin 2007) - Đào Nguyên Cát, 2306 Trang.pdf
  Tổng Tập Nghìn Năm Văn Hiến Thăng Long Tập 2 (NXB Văn Hóa Thông Tin 2008) - Đặng Vũ Khiêu, 2859 Trang.pdf
  Tổng Tập Nghìn Năm Văn Hiến Thăng Long Tập 3 (NXB Văn Hóa Thông Tin 2007) - Đào Nguyên Cát, 2843 Trang.pdf
  Tổng Tập Nghìn Năm Văn Hiến Thăng Long Tập 4 (NXB Văn Hóa Thông Tin 2009) - Đặng Vũ Khiêu, 2253 Trang.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1-xzO_PRNjvWfCNVRNNremaStJr2uA2pY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 19, 2020

Share This Page