Combo Ebook NXB Văn Hóa Văn Nghệ - Học Tập & Làm Theo Lời Bác 2010-2016

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Mar 24, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Văn Hóa Văn Nghệ
  Học Tập & Làm Theo Lời Bác 2010-2016
  23 Quyển | PDF-TRUE
  ---------​
  Nhằm tuyên truyền rộng rãi các tấm gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, được sự đồng ý của Ban Thườngvụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy biên tập, phát hành tập sách “Thành phố Hồ Chí Minh học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” trong đó gồm 97 tấm gương tiêu biểu nhất đến đồng chí, đồng bào thành phố. Qua đó, tiếp tục xây dựng và phát hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân thực hiện tốthọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để biểu dương, tôn vinh kịp thời, đưa việc họctập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng, trở thành nhiệm vụquan trọng thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố
  Code:
  01  123 Bài Thơ Dâng Bác (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2013) - Thái Hoàng, 167 Trang.pdf
  02  Bác Hồ Với Văn Nghệ Sĩ (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2013) - Nhiều Tác Giả, 504 Trang.pdf
  03  Cựu Chiến Binh Thành Phố Hồ Chí Minh Làm Theo Lời Bác (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2014) - Nhiều Tác Giả, 368 Trang.pdf
  04  Dấu Chân Phía Trước (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2016) - Nhiều Tác Giả, 300 Trang.pdf
  05  Giá Trị Nhân Văn Trong Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2014) - Nhiều Tác Giả, 260 Trang.pdf
  06  Hưởng Ứng Việc Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Tấm Gương Đạo Đức Phong Cách Chủ Tích Hồ Chí Minh (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2014) - Huỳnh Tuyền Cơ, 90.pdf
  07  Làm Theo Lời Bác (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2015) - Nhiều Tác Giả, 106 Trang.pdf
  08  Miền Nam Luôn Trong Trái Tim Người (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2011) - Bảo Tàng Hồ Chí Minh, 116 Trang.pdf
  09  Một Số Tư Liệu Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh Trên Báo Cứu Quốc (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2014) - Vũ Văn Sạch, 224 Trang.pdf
  10  Nghĩ Suy Về Những Điều Bác Hồ Dạy (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2013) - Mai Bửu Minh, 166 Trang.pdf
  11  Nguyện Làm Người Học Trò Nhỏ Của Bác Hồ (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2016) - Nguyễn Hải Phú, 300 Trang.pdf
  12  Những Chuyện Kể Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Tập 1 (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2012) - Nhiều Tác Giả, 238 Trang.pdf
  13  Những Chuyện Kể Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Tập 2 (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2013) - Nhiều Tác Giả, 232 Trang.pdf
  14  Những Chuyện Kể Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Tập 3 (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2014) - Nhiều Tác Giả, 419 Trang.pdf
  15  Những Chuyện Kể Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Tập 4 (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2015) - Nhiều Tác Giả, 361 Trang.pdf
  16  Những Chuyện Kể Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Tập 5 (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2016) - Nhiều Tác Giả, 343 Trang.pdf
  17  Những Tấm Gương Bình Dị Tỏa Sáng Giữa Đời Thường (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2011) - Nhiều Tác Giả, 239 Trang.pdf
  18  Những Tập Thể Cá Nhân Có Thành Tích Thực Hiện Tốt Cuộc Vận Động 2007-2010 (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2011) - Nhiều Tác Giả, 231 Trang.pdf
  19  Những Tập Thể Cá Nhân Có Thành Tích Thực Hiện Tốt Cuộc Vận Động 2009-2010 (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2010) - Nhiều Tác Giả, 290 Trang.pdf
  20  Những Đền Thờ Bác Ở Tây Nam Bộ (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2015) - Nhiều Tác Giả, 240 Trang.pdf
  21  Phụ Nữ Miền Nam Với Bác Hồ (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2014) - Nhiều Tác Giả, 332 Trang.pdf
  22  Trăm Năm Thương Nhớ Dấu Chân Người (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2011) - Nhiều Tác Giả, 183 Trang.pdf
  23  Văn Hóa Nghệ Thuật Cũng Là Một Mặt Trận (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2012) - Hồ Chí Minh, 576 Trang.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1cCz1ZV51lxOKTA80353uIl0zW38bT2Dm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page