Combo Ebook NXB Văn Học - Tuyển Tập Truyện Lịch Sử 2006

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by admin, Jan 22, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Văn Học
  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử 2006
  15 Quyển | 700 MB
  ------------​
  Tiểu thuyết lịch sử ở Việt Nam không nhiều. Kể từ Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái đến nay, những tiểu thuyết hay về đề tài lịch sử cũng chưa đáng là bao. Vì vậy, với bộ tiểu thuyết lịch sử nhiều tập, quán xuyến mười thế kỷ của Hoài Anh là rất đáng quý. Ðiều đáng quý nữa là với những tư liệu phong phú, cẩn trọng và tài năng hiếm có của mình, thông qua các nhân vật lịch sử, Hoài Anh đã làm sáng lên và đề cao tư tưởng nhân dân, tư tưởng yêu nước. Ðây là bộ sách quý, nhất là đối với thế hệ trẻ.
  Code:
  01  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 01-Mê Linh Tụ Nghĩa (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 364 Trang.pdf  65.08 MB
  02  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 02-Tấm Long Bào (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 229 Trang.pdf  37.96 MB
  03  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 03-Như Nguyệt (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 246 Trang.pdf  42.55 MB
  04  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 04-Hưng Đạo Vương (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 462 Trang.pdf  79.57 MB
  05  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 05-Ngựa Ông Đã Về (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 193 Trang.pdf  31.23 MB
  06  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 06-Đất Thang Mộc I-Chúa Chổm (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 283 Trang.pdf  48.79 MB
  07  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 07-Đất Thang Mộc II-Sứ Mệnh Phù Lê (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 272 Trang.pdf  47.33 MB
  08  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 08-Lời Thề Lửa (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 232 Trang.pdf  39.17 MB
  09  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 09-Mưu Sĩ Của Quang Trung-Trần Văn Kỷ (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 313 Trang.pdf  57.52 MB
  10  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 11-Đuốc Lá Dừa (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 289 Trang.pdf  49.56 MB
  11  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 12-Chiến Lũy Tháp Mười (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 244 Trang.pdf  38.59 MB
  12  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 13-Rồng Đá Chuyển Mình (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 312 Trang.pdf  49.76 MB
  13  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 14-Bùi Hữu Nghĩa Mối Duyên Vàng Đá (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 260 Trang.pdf  42.83 MB
  14  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 15-Nguyễn Thông Vọng Mai Đình (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 256 Trang.pdf  43.27 MB
  15  Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 16-Chim Gọi Nắng (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 272 Trang.pdf  45.67 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vGZLqV3wMVBwE7V-aPijhaziQKcVbUT9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page