Combo Ebook NXB Viễn Đông - Dao Bay 1939

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Jul 23, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Viễn Đông
  45 Quyển | 110 MB
  Dao Bay 1939
  -------​
  Các bạn sẽ sợ hãi thủ đoạn của một tên cướp đại tài học thức và từng trải có chân trong một đảng Gangsters tại Chicago, Và sẽ thán phục văn nghệ Ngọc Cầm và hoan nghênh Dao-Bay bộ chuyện đầu tiên, khởi thủy ra loại chuyện trinh thám giữa xã hội Việt Nam. Đã đứng đầu nhất trong bốn năm 1934-1935-1936-1937. Muốn khắp cả mọi người đều đọc bộ chuyện quí hóa này, Dao-Bay sẽ ra 1 tuần hai số và bán suốn bộ đều giá 1 XU.
  Code:
  01  Dao Bay Số 01 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 16 Trang.pdf  3.03 MB
  02  Dao Bay Số 02 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 16 Trang.pdf  3.05 MB
  03  Dao Bay Số 03 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 16 Trang.pdf  2.93 MB
  04  Dao Bay Số 04 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 16 Trang.pdf  2.88 MB
  05  Dao Bay Số 05 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 16 Trang.pdf  3.10 MB
  06  Dao Bay Số 06 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 16 Trang.pdf  3.14 MB
  07  Dao Bay Số 07 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 16 Trang.pdf  2.96 MB
  08  Dao Bay Số 08 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.30 MB
  09  Dao Bay Số 09 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.33 MB
  10  Dao Bay Số 10 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.21 MB
  11  Dao Bay Số 11 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.34 MB
  12  Dao Bay Số 12 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.32 MB
  13  Dao Bay Số 13 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.34 MB
  14  Dao Bay Số 14 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.26 MB
  15  Dao Bay Số 15 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.37 MB
  16  Dao Bay Số 16 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.27 MB
  17  Dao Bay Số 17 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.36 MB
  18  Dao Bay Số 18 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.23 MB
  19  Dao Bay Số 19 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.28 MB
  20  Dao Bay Số 20 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.28 MB
  21  Dao Bay Số 21 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.29 MB
  22  Dao Bay Số 22 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.31 MB
  23  Dao Bay Số 23 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.31 MB
  24  Dao Bay Số 24 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.17 MB
  25  Dao Bay Số 25 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.29 MB
  26  Dao Bay Số 26 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.11 MB
  27  Dao Bay Số 27 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.13 MB
  28  Dao Bay Số 28 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.15 MB
  29  Dao Bay Số 29 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.11 MB
  30  Dao Bay Số 30 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.32 MB
  31  Dao Bay Số 31 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.35 MB
  32  Dao Bay Số 32 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.17 MB
  33  Dao Bay Số 33 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.25 MB
  34  Dao Bay Số 34 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.06 MB
  35  Dao Bay Số 35 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.08 MB
  36  Dao Bay Số 36 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.19 MB
  37  Dao Bay Số 37 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.29 MB
  38  Dao Bay Số 38 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.30 MB
  39  Dao Bay Số 39 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 12 Trang.pdf  2.38 MB
  40  Dao Bay Số 40 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 16 Trang.pdf  2.98 MB
  41  Dao Bay Số 41 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 16 Trang.pdf  2.95 MB
  42  Dao Bay Số 42 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 14 Trang.pdf  2.54 MB
  43  Dao Bay Số 43 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 16 Trang.pdf  2.82 MB
  44  Dao Bay Số 44 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 16 Trang.pdf  2.91 MB
  45  Dao Bay Số 45 (NXB Viễn Đông 1939) - Nguyễn Ngọc Cầm, 14 Trang.pdf  2.46 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xRCbF7sV1nLlkkS7zzZPTrhrOPUm-MKU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page