Combo Ebook NXB Viễn Đông - Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương 1937

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by admin, Jun 30, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Viễn Đông
  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương 1937
  29 Files | PDF-SCAN
  --------​
  Pho trường thiên kiếm hiệp của nhà đại văn sĩ Vương Thọ Hoa ở Lư Gia Trấn (Bắc Ninh) đã giật giải thưởng nhất (5600 hoa viên) về cuộc thi kiếm hiệp tiểu thuyết do Thanh Chung tuần báo ở Nam Kinh tổ chức, cuối năm vừa qua. Pho tiểu thuyết đã thêm cho tờ báo được 65000 độc giả. Thanh Niên ấn cục ở đường "New Street" Thượng Hải đã xuất bản Thiên Đồng Nhất Kiếm Nương mỗi số đúng 7.800.000 cuốn và được quốc dân Trung Hoa hoan nghênh nhiệt liệt. Riêng cơ quan xuất bản chúng tôi được phép của Thanh Niên ấn cục và tác giả cho phiên thuật ra quốc văn, thực là món quà quí độc nhất vô nhị trong rừng tiểu thuyết.
  Code:
  01  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 01 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.49 MB
  02  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 02 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.42 MB
  03  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 03 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.56 MB
  04  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 04 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.62 MB
  05  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 05 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.54 MB
  06  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 06 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.32 MB
  07  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 07 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.53 MB
  08  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 08 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.40 MB
  09  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 09 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.53 MB
  10  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 10 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.59 MB
  11  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 11 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.52 MB
  12  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 12 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.45 MB
  13  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 13 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.46 MB
  14  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 14 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.61 MB
  15  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 15 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.46 MB
  16  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 16 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.52 MB
  17  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 17 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.55 MB
  18  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 18 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.60 MB
  19  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 19 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.56 MB
  20  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 20 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.63 MB
  21  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 21 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.45 MB
  22  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 22 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.66 MB
  23  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 23 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.42 MB
  24  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 24 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.54 MB
  25  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 25 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.39 MB
  26  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 26 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.40 MB
  27  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 27 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.46 MB
  28  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 28 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.41 MB
  29  Thiên Bồng Nhất Kiếm Nương Số 29 (NXB Viễn Đông 1937) - Vương Thọ Hoa, 16 Trang.pdf  3.36 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98320/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Aug 9, 2021

Share This Page