Combo Ebook NXB Y Học - Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng 2008

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by csevenan, Feb 12, 2020.

 1. csevenan

  csevenan Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Y Học
  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng 2008
  23 Quyển | PDF-TRUE
  --------​
  Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 1987. Lúc đầu chương trình được thử nghiệm tại Tiền Giang, Vĩnh Phú và đã đem lại những thành công và ý nghĩa xã hội lớn lao. Nhờ đó, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đã nhanh chóng được các tỉnh khác học tập và nhân rộng trong những năm tiếp theo. Từ thực tiễn và kết quả thu được, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được ngành y tế xác định là chiến lược để giải quyết vần đề khuyết tật với chi phí thấp nhưng đem lại nhiều cơ hội hoà nhập cho người khuyết tật. Cho tới năm 2006, ước tính trên toàn quốc đã có khoảng 44 Tỉnh, Thành phố đã và đang triển khai chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng với nhiều hình thức và nội dung khác nhau.
  Những kết quả thu được từ chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại các địa phương là rất to lớn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy còn tồn tại một số điểm chưa phù hợp với tình hình khuyết tật trong giai đoạn mới. Những kết luận nghiên cứu, đánh giá và ý kiến của các Tỉnh trong các Hội thảo quốc gia về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được tổ chức trong năm 2005 đã cho thấy chương trình cần có những điều chỉnh về nội dung, hình thức thực hiện để có thể thích ứng với tác động của các nhân tố tác động mới trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam hiện nay cũng như sự điều chỉnh quan niệm và nhận thức mới về khuyết tật cũng như Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên thế giới. Việc điều chỉnh cần được thực hiện quán triệt, chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cần được triển khai áp dụng thống nhất tại tất cả các Tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
  Do đó cần thiết phải có sự chỉ đạo của Bộ Y tế cho các địa phương để thực hiện Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng một cách nhất quán. Tài liệu này là hướng dẫn chính thức cho ngành y tế các Tỉnh, thành phố triển khai chương trình theo mô hình và các công cụ thực hiện đã được chuẩn hoá.
  Code:
  01  Hướng Dẫn Cán Bộ Phục Hồi Chức Năng Và Cộng Tác Viên Về Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng (NXB Y Học 2008) - Nguyễn Thị Thanh Bình, 68 Trang.pdf
  02  Hướng Dẫn Người Khuyết Tật Và Gia Đình Về Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng (NXB Y Học 2008) - Nguyễn Thị Thanh Bình, 44 Trang.pdf
  03  Hướng Dẫn Thực Hiện Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng (NXB Y Học 2008) - Nguyễn Thị Thanh Bình, 134 Trang.pdf
  04  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 01 - Phục Hồi Chức Năng Sau Tai Biến Mạch Máu Não.pdf
  05  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 02 - Phục Hồi Chức Năng Tổn Thương Tủy Sống.pdf
  06  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 03 - Chăm Sóc Mỏm Cụt.pdf
  07  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 04 - Phục Hồi Chức Năng Trong Viêm Khớp Dạng Thấp.pdf
  08  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 05 - Phòng Ngừa Thương Tật Thứ Phát.pdf
  09  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 06 - Dụng Cụ Phục Hồi Chức Năng Tự Làm Tại Cộng Đồng.pdf
  10  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 07 - Phục Hồi Chức Năng Trẻ Trật Khớp Háng Bẩm Sinh.pdf
  11  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 08 - Phục Hồi Chức Năng Cho Trẻ Cong Vẹo Cột Sống.pdf
  12  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 09 - Phục Hồi Chức Năng Bàn Chân Khoèo Bẩm Sinh.pdf
  13  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 10 - Phục Hồi Chức Năng Cho Trẻ Bại Não.pdf
  14  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 11 - Phục Hồi Chức Năng Cho Người Khuyết Tật-Giảm Chức Năng Nhìn.pdf
  15  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 12 - Phục Hồi Chức Năng Nói Ngọng, Nói Lắp Và Thất Ngôn.pdf
  16  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 13 - Giao Tiếp Với Trẻ Em Giảm Thích Lực.pdf
  17  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 14 - Phục Hồi Chức Năng Trẻ Chậm Phát Triển Trí Tuệ.pdf
  18  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 15 - Phục Hồi Chức Năng Trẻ Tự Kỷ.pdf
  19  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 16 - Phục Hồi Chức Năng Người Có Bệnh Tâm Thần.pdf
  20  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 17 - Động Kinh Ở Trẻ Em.pdf
  21  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 18 - Phục Hồi Chức Năng Sau Bỏng.pdf
  22  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 19 - Phục Hồi Chức Năng Bệnh Phổi Mãn Tính.pdf
  23  Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng Tập 20 - Thể Thao, Văn Hóa Và Giải Trí Cho Người Khuyết Tật.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qjasyBkmz03nl__8CGt1BmlrDV1qi2Vq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 12, 2020

Share This Page