Combo Ebook NXB Y Học - Quản Lý Chất Thải Y Tế 2015

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by nhandang123, Jun 30, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Y Học
  Quản Lý Chất Thải Y Tế 2015
  10 Quyển | PDF-True
  -------​
  Trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản, quy trình hướng dẫn thực hiện Luật có liên quan, cùng với sự hỗ trợ từ Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện (vay vốn ưu đãi của Ngân hàng thế giới), Cục Quản lý môi trườngy tế - Bộ Y tế xây dựng và ban hành “Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tếtrong bệnh viện” nhằm giúp cho các bệnh viện thực hiện tốt công tác quản lýchất thải và bảo vệ môi trường. Trong quá trình biên soạn Sổ tay này, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến góp ý bổ ích của các cán bộ tại các cơ sở y tế, cácchuyên gia trong nước và quốc tế cho bố cục và nội dung của Sổ tay. Vì đây là tài liệu ra mắt lần đầu, nên không tránh khỏi các sai sót, rất mong nhận được sự góp ý từ các độc giả trong quá trình sử dụng Sổ tay để Ban biên soạn tiếp thu, hiệu đính nhằm hoàn thiện hơn.
  Code:
  01  Hướng Dẫn Áp Dụng Công Nghệ Không Đốt Xử Lý Nước Thải Rắn Y Tế (NXB Y Học 2015) - Nguyễn Huy Nga, 76 Trang.pdf  2.59 MB
  02  Hướng Dẫn Áp Dụng Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Y Tế (NXB Y Học 2015) - Nguyễn Huy Nga, 96 Trang.pdf  6.21 MB
  03  Quản Lý Chất Thải Y Tế Quyển 1-Cho Giảng Viên (NXB Y Học 2015) - Nguyễn Huy Nga, 296 Trang.pdf  6.09 MB
  04  Quản Lý Chất Thải Y Tế Quyển 2-Cho Nhân Viên Y Tế (NXB Y Học 2015) - Nguyễn Thanh Hà, 108 Trang.pdf  1.86 MB
  05  Quản Lý Chất Thải Y Tế Quyển 3-Cho Cán Bộ Quản Lý (NXB Y Học 2015) - Nguyễn Huy Nga, 212 Trang.pdf  2.40 MB
  06  Quản Lý Chất Thải Y Tế Quyển 4-Cho Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý (NXB Y Học 2015) - Nguyễn Huy Nga, 192 Trang.pdf  5.56 MB
  07  Quản Lý Chất Thải Y Tế Quyển 5-Cho Nhân Viên Thu Gom, Vận Chuyển, Lưu Giữ (NXB Y Học 2015) - Nguyễn Huy Nga, 204 Trang.pdf  1.78 MB
  08  Quản Lý Chất Thải Y Tế Quyển 6-Cho Cán Bộ Chuyên Trách (NXB Y Học 2015) - Nguyễn Thanh Hà, 264 Trang.pdf  6.04 MB
  09  Quản Lý Chất Thải Y Tế Quyển 7-Cho Cán Bộ Quan Trắc Môi Trường Y Tế (NXB Y Học 2015) - Nguyễn Huy Nga, 204 Trang.pdf  2.91 MB
  10  Sổ Tay Hướng Dẫn Quản Lý Chất Thải Y Tế Trong Bệnh Viện (NXB Y Học 2015) - Nguyễn Huy Nga, 120 Trang.pdf  6.16 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eNo7Y9jC8q2JX_gVNFXJM-A8TRaEMUUW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 7, 2020

Share This Page