Công Cụ Và Máy Lâm Nghiệp (NXB Đại Học Lâm Nghiệp 1992) - Trần Công Hoan, 286 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Nông-Lâm' started by admin, Oct 2, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo trỉnh "Công cụ và máy lâm nghiệp" được biên soạn theo chương trình đả được bộ Lâm nghiệp phê duyệt, phục vụ cho mục tiêu đào tạo ki sư lâm nghiệp tổng hợp. Lý thuyết về công cụ và máy lâm nghiệp được xây dựng trên cơ sò chung của lý thuyết máy, nhưng có có những đặc điểm riêng do điều kiện của sản xuất lâm nghiệp quy định và nó đòi hỏi phải cổ những thay đổi và bổ sung.
  Dặc điểm của các loại công cụ và máy lâm nghiệp là trong quá trình làm việc chúng tác động đến các đối tượng sống là cây rừng và co' tác động đến môi trường sổng cùa động vật và thực vật rừng. Một đặc điểm khác là công cụ và máy lâm nghiệp hầu hết làm việc dưới tán rừng, trên các sườn dốc và trong điều kiện tầm nhỉn bị hạn chế, nền đất yếu do đố nđ đòi hỏi phải có cáu tạo phù hợp.
  • Công Cụ Và Máy Lâm Nghiệp
  • NXB Đại Học Lâm Nghiệp 1992
  • Trần Công Hoan
  • 286 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chitiet.aspx?item_id=11342
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 23, 2018

Share This Page