Cộng Đồng Các Dân Tộc Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Nhiều Tác Giả, 213 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by AA2, Mar 9, 2021.

 1. AA2

  AA2 Member

  [​IMG]
  Việt Nam là một quốc gia dân tộc thống nhất với 54 dân tộc. Trong đó không có sự đồng nhất giữa khái niệm "người dân tộc" và "người bản địa". Trên lãnh thổ Việt Nam, số lượng người Kinh chiếm đa số (khoảng 87% dân số); chính phủ quy định "dân tộc thiểu số" là những người không thuộc dân tộc kinh (dân tộc Việt), điều này thể hiện chủ trương "thống nhất trong đa dạng".Trong đó, người Hoa (dân tộc Hán) do có nhiều đặc điểm văn hóa tương đồng với văn hóa Việt Nam, góp phần không nhỏ trong sự phát triển nền kinh tế đất nước, họ không được xếp vào danh sách các dân tộc thiểu số Việt Nam.Mỗi dân tộc lại mang những bản sắc văn hóa khác nhau, thể hiện thông qua hoạt động kinh tế, văn hóa của các tộc người. Song tựu chung đều có lòng yêu nước sâu sắc, tính cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, sống hòa hợp với thiên nhiên, làng xóm và nhân hậu, vị tha với những người xung quanh.
  • Cộng Đồng Các Dân Tộc Việt Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2011
  • Nhiều Tác Giả
  • 213 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/40A55516AEC51C7
  https://drive.google.com/file/d/11pbvH_uI7nE-SVlYQl-ozuLaJRafSOYq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 21, 2022

Share This Page