Công Nghệ Vật Liệu (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Gs. Ts. Nguyễn Văn Thái, 268 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Công Nghệ' started by quanh.bv, Nov 6, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Công Nghệ Vật Liệu
  NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006
  Gs. Ts. Nguyễn Văn Thái
  268 Trang
  Ngày nay, sự phát triển vật liệu và công nghệ vật liệu đang trở thành một trong những vấn đề then chốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tất cả nghành kỹ thuật đều phải sử dụng vật liệu và ngày càng tìm ra sản phẩm hoặc tạo ra sản phẩm mới. Vật liệu và công nghệ vật liệu là hai vấn đề gắn kết, không thể tách rời để chế tạo ra sản phẩm chất lượng cao cho xã hội. Những phát hiện mới về vật liệu sẽ tạo ra tiền để phát triển công nghệ vật liệu, đồng thời với sự khám phá ra các công nghệ sản xuất, tạo hình, gia công và xử lý vật liệu mới cũng mở đường cho các vật liệu mới ra đời.

   

Share This Page