Công Tác Lãnh Đạo Quản Lý Báo Chí Trong 25 Năm Tiến Hành Sự Nghiệp Đổi Mới - Nguyễn Thế Kỷ, 279 Tran

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Jul 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách đi sâu nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí trong 25 năm đổi mới đất nước; làm rõ nội dung, phương thức, sự đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước đối với báo chí; chỉ ra những ưu điểm, thành tựu và cả yếu kém, khuyết điểm; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý báo chí của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.
  Sách gồm 3 chương:
  - Chương 1: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý báo chí - cơ sở lý luận.
  - Chương 2: Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí trong 25 năm đổi mới đất nước.
  - Chương 3: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý báo chí.
  • Công Tác Lãnh Đạo Quản Lý Báo Chí Trong 25 Năm Tiến Hành Sự Nghiệp Đổi Mới
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Thế Kỷ
  • 279 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6410
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page