Cư Trần Lạc Đạo Tập 2 (NXB Tôn Giáo 2007) - Thích Chân Tuệ, 356 Trang

Discussion in 'Phật Giáo' started by quanh.bv, Aug 8, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Người học theo Phật thường băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu, trước một rừng kinh sách của đạo Phật. Các tập sách Cư Trần Lạc Đạo trình bày các bước căn bản tu học theo Phật, thiệt thực và cụ thể, có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, gồm có những bài viết đơn giản về Phật Pháp Tại Thế Gian, Cốt Tuỷ của Đạo Phật.
  Khi tu học theo Phật, chùng ta thường phát bốn nguyện lớn : Một là :”Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”.Nghĩa là : Có rất nhiều loại chúng sanh trong tâm thức, trong tư tưởng, gây nên các tâm niệm sanh diệt, lăng xăng lộn xộn, thương ghét thị phi, cần phải dẹp hết. Hai là :”Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”. Nghĩa là có rất nhiều loại phiền não trong tâm thức, trong tư tưởng, gây nên các tâm niệm sanh diệt, sanh tử luân hồi, cần phải đoạn trừ dứt sạch. Ba là :”Pháp môn vô lượng thệ nguyện học”. Nghĩa là : Có rất nhiều pháp môn, hay phương pháp tu học, để đạt giác ngộ và giải thoát, chúng ta cần thực hành trong việc tu học theo Phật. Bốn là :”Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”. Nghĩa là : thực hành trọn vẹn được ba điều thệ nguyện trên đây, con đường chuyển hoá tâm thức sanh diệt thành Chân Tâm Phật Tánh nhứt định được thành tựu viên mãn.
  • Cư Trần Lạc Đạo Tập 2
  • NXB Tôn Giáo 2007
  • Tác giả: Thích Chân Tuệ
  • Số trang: 356
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/cu-tran-lac-dao-tap-2-72837.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 11, 2020

Share This Page