Cục Diện Kinh Tế Thế Giới Hai Thập Niên Đầu Thế Kỷ XXI (NXB Thế Giới 2005) - Lê Văn Sang, 734 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Oct 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cục Diện Kinh Tế Thế Giới Hai Thập Niên Đầu Thế Kỷ XXI
  NXB Thế Giới 2005
  Lê Văn Sang
  734 Trang
  Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:
  Phần 1: Xu thế phát triển chung của kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 1: Tổng quan kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 2: Xu thế phát triển và tác động ngày càng mạnh của khoa học - công nghệ đến kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI.
  - Chương 3: Xu thế biến đổi thể chế kinh tế toàn cầu trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  Phần 2: Quan hệ kinh tế quốc tế và trật tự kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 4: Xu thế chung của sự phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế đầu thế kỷ XXI
  - Chương 5: Thương mại và đầu tư trực tiếp quốc tế hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 6: Tài chính - tiền tệ thế giới trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI
  - Chương 7: Các nước lớn và trật tự kinh tế thế giới 20 năm đầu thế kỷ XXI
  Phần 3: Xu thế phát triển kinh tế của các khu vực và các nước chủ yếu
  - Chương 8: Kinh tế các nước phát triển hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 9: Kinh tế Mỹ 20 năm đầu thế kỷ XXI
  - Chương 10: Kinh tế liên minh Châu Âu (EU) 20 năm đầu thế kỷ XXI
  - Chương 11: Kinh tế Nhật Bản 20 năm đầu thế kỷ XXI
  - Chương 12: Kinh tế các nước đang phát triển hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 13: Kinh tế Trung Quốc 20 năm đầu thế kỷ XXI
  - Chương 14: Kinh tế Liên Bang Nga hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 15: Kinh tế Ấn Độ 20 năm đầu thế kỷ XXI
  Phần 4: Kết luận và kiến nghị
  - Chương 16: Cục diện kinh tế thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI và một số kiến nghị về chiến lược phát triển của Việt Nam
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kinh Tế
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/199

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page