Đại Cương Khoa Học Vật Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Năng Định, 234 Trang

Discussion in 'Hóa Học' started by quanh.bv, May 15, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-25_19-39-41.png
  “Đai cưtmg khoa học vật liệu” là môn học cơ sờ của ngành Vật lý kỹ thuật ihuỏc 'ĩrường ỉ)ạị học Công nghệ, Đại hoc Quổc gia Hà Nội. (ỉiáo trình *'Đại cu'(^ng khoa hoc vật liệu” dược biên soạn nhằm phuc vụ giảng dạy và học tập trong Klìoa Vậl lý kỹ thuật và Công nghệ nanỏ, '1’rường Đại học (]ông nghệ, (ỉiái) trình giúp sinh viên củng cổ và nắm vững các kiến ihức vế bản chát liên kểt» cấu trúc tinh thể, tính chẩt của vật liêu (dặc biệt là vật liệu bán dẫn và từ tính) và phương pháp chế tạo vật liệu. Giáo trình gổm 6 chưtíng:
  Chương L ("ấu trúc nguvên từ và liên kết
  Cliùơĩĩ^2. Cấu trúc tinh thể
  Chương 3. Cvấu trúc vùng nảng lượng
  ChươnịỊ 4. Vật liệu kim loại, bán dẫn và diện môi
  ('hươỉìỉỊ 5. Vật liệu từ tính
  ( 'hươn^ 6. (x)ng nghệ chế tạo vật liệu
  • Đại Cương Khoa Học Vật Liệu
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Nguyễn Năng Định
  • 234 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57894
  https://drive.google.com/file/d/1I-5bgOXAfoZxirla2qv2vxrM3a0vh6kk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 25, 2023

Share This Page