Đại Đường Tây Vức Ký (NXB Tôn Giáo 2003) - Trần Huyền Trang, 274 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by admin, Dec 27, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-11_22-51-41.jpeg
  Đây là một tập sách gồm 12 quyển và hai lời tựa được đăng trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 51 thuộc Sử Truyện, bộ thứ 3 từ trang 867 đến trang 948, theo thứ tự kinh văn số 2087. Chỉ có 81 trang kinh mà chúng tôi phải dịch ròng rã gần 2 tháng dài. Mỗi ngày từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ và kết quả là hơn 460 trang sách khổ A5 và gồm 127.264 chữ, như quý vị đang đọc. Đại Tạng Kinh không chỉ có một quyển mà cả một trăm quyển như thế. Mỗi quyển dày từ 1000 đến 2000 trang. Nếu một người để cả một đời ra đọc chưa chắc gì đã hết, đừng nói đến vấn đề phiên dịch.
  • Đại Đường Tây Vức Ký
  • NXB Tôn Giáo 2003
  • Trần Huyền Trang
  • Dịch: Thích Như Điển
  • 274 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvienhoasen.org/images/upload/PDF_Books/DaiDuongTayVucKy.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Aug 11, 2021

Share This Page