Đại Số Đại Cương (NXB Giáo Dục 1998) - Nguyễn Hữu Việt Hưng, 252 Trang

Discussion in 'Toán Học' started by admin, Feb 19, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Mục đích là làm quen với các cấu trúc đại số cơ bản như: Nhóm, vành, miền nguyên và trường, môđun và đại số. Các khái niệm được đặc biệt chú ý là: Nhóm hóan vị, nhóm thay phiên, nhóm xyclic, vành đa thức một biến trên một trường, đặc biệt là trên trường số hữu tỉ, phân thức trên một trường.
  • Đại Số Đại Cương
  • NXB Giáo Dục 1998
  • Nguyễn Hữu Việt Hưng
  • 252 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://220.231.122.108:8090/VietDataFullText/BSTSTOAN//KTOAN0019.swf
   
  Last edited: Jan 15, 2019

Share This Page