Dẫn Giải Sơ Lược Về Thiền Tập (NXB Hồng Đức 2015) - Ajahn Chah, 66 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Thiền Tập' started by admin, May 6, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quyển sách rất nhỏ này gồm những trích chọn một số lời dạy riêng về sự thiền tập. Nó gồm những trích đoạn nói riêng về thiền tập được trích từ những cuộc nói chuyện (pháp thoại) dành cho các Phật tử xuất gia và tại gia. Quyển sách này đã được dịch và ấn tống cho các Phật tử tu thiền trong nhiều năm qua. Những lời dạy từ căn bản giúp làm sâu sắc thêm việc thiền tập và phát sinh trí tuệ minh sát. Vì là trích chọn lại nên có nhiều chỗ, nhiều ý lặp đi lặp lại, nhưng bản thân sự lặp đi lặp lại cũng là một phong cách giảng dạy của thiền sư Ajahn Chah, ngài luôn nhấn mạnh lại nhiều lần những chỗ quan trọng đó trong suốt những năm truyền dạy của mình.
  • Dẫn Giải Sơ Lược Về Thiền Tập
  • NXB Hồng Đức 2015
  • Ajahn Chah
  • 66 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://www.daophatnguyenthuy.com/media/book/sach-ve-thien/dan-giai-so-luoc-ve-thien-tap.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 16, 2017

Share This Page