Đảng Lãnh Đạo Đấu Tranh Giành Chính Quyền 1930-1945 (NXB Lý Luận Chính Trị 2020) - Nguyễn Thị Hảo

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Jun 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đáp ứng khát vọng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Chỉ sau 15 năm đi theo đường lối cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam đã làm nên kỳ tích vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám 1945. Thắng lợi vĩ đại ấy đã khẳng định trên thực tế đường lối đúng đắn, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là mốc son chói lọi trên con đường cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn từ những năm 1930 và là nền tảng vững chắc cho dân tộc Việt Nam tiếp nối trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
  • Đảng Lãnh Đạo Đấu Tranh Giành Chính Quyền 1930-1945
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2020
  • Nguyễn Thị Hảo
  • 176 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7854
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page