Đánh Giá Giải Pháp Thiết Thiết Kế Xây Dựng (NXB Xây Dựng 2010) - Bùi Trọng Cầu, 138 Trang

Discussion in 'Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by quanh.bv, May 5, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Giải Pháp Thiết Thiết Kế Xây Dựng
  NXB Xây Dựng 2010
  Bùi Trọng Cầu
  138 Trang
  PHẦN I. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
  Chương 1. Mở đầu
  Chương 2. Chất lượng và chi phí của các công trình xây dựng
  2.1. Chất lượng của các công trình xây dựng
  2.1.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm
  2.1.2. Khái niệm về chất lượng của các công trình xây dựng
  2.1.3. Ba yếu tố quyết định chất lượng công trình
  2.1.4. Các đặc điểm của chất lượng công trình xõy dựng
  2.2. Các chi phí cho công trình xây dựng
  2.2.1. Các thành phần chi phí
  2.2.2. Các loại dự toán chi phí cho công trình
  2.2.3. Vấn đề giá trị thời gian của các chi phí
  Chương 3. Mô hình toán học, các đặc điểm và các yêu cầu của đánh giá các giải pháp thiết kế xây dựng 26
  3.1. Mô hình toán học của đánh giá các giải pháp thiết kế xây dựng
  3.2. Các đặc điểm của đánh giá các giải pháp thiết kế xây dựng
  3.2.1. Đây là bài toán ra quyết định đa thuộc tính mờ
  3.2.2. Các đặc điểm riêng của đánh giá các giải pháp thiết kế xây dựng
  3.3. Các yêu cầu đối với đánh giá các giải pháp thiết kế xây dựng
  Chương 4. Mô hình đánh giá các giải pháp thiết kế xây dựng
  4.1. Chỉ tiêu lựa chọn giải pháp thiết kế tối ưu về mặt lý thuyết
  4.2. Mô hình đánh giá các giải pháp thiết kế xây dựng
  4.3. Các mô hình toán học hỗ trợ cho việc đánh giá
  4.3.1. Phương pháp Conjunctive
  4.3.2. Phương pháp AHP
  4.3.3. Phân tích gia số [Giá trị hữu ích của công trình]/[Giá trị hữu ích của chi phí]
  4.4. Những người tham gia vào quá trình đánh giá và các phương pháp ra quyết định
  4.4.1. Những người ra quyết định
  4.4.2. Lãnh đạo quá trình đánh giá
  4.4.3. Nhóm chuyên gia phân tích
  4.4.4. Ý kiến của công chúng
  4.5. Các phương pháp ra quyết định trong quá trình đánh giá
  4.5.1. Phương pháp bầu cử
  4.5.2. Phương pháp bỏ phiếu
  4.5.3. Phương pháp thảo luận trực tiếp
  4.5.4. Phương pháp Nominal Group
  4.5.5. Phương pháp Delphi
  Chương 5. Qui trình đánh giá các giải pháp thiết kế xây dựng
  5.1. Lựa chọn những người tham gia vào quá trình ra quyết định
  5.2. Thiết lập cây phân tích các chỉ tiêu đánh giá và loại bỏ các giải phỏp không thể chấp nhận
  5.2.1. Thiết lập cây phân tích các chỉ tiêu
  5.2.2. Nhận biết và loại bỏ cỏc giải phỏp khụng thể chấp nhận
  5.3. Xác định giá trị hữu ích thiết kế cho công trình
  5.3.1. Xác định tầm quan trọng tương đối của các chỉ tiêu
  5.3.2. Xác định độ lớn tương đối của các chỉ tiêu
  5.3.3. Xác định giá trị hữu ích của công trỡnh
  5.4. Xác định giá trị hữu ích của các chi phí
  5.5. Xác định giải phỏp thiết kế tốt nhất
  5.5.1. Phân tích gia số [Giá trị hữu ớch của cụng trỡnh]/[Giỏ trị hữu ớch của chi phớ]
  5.5.2. Phân tích độ nhạy
  5.6. Chương trình Expert Choice
  Chương 6. Đánh giá các giải pháp thiết kế thi công
  6.1. Các đặc điểm của đánh giá các giải pháp thiết kế thi công
  6.2. Chỉ tiêu lựa chọn giải pháp tốt nhất và các chỉ tiêu đánh giá
  6.2.1. Chỉ tiêu lựa chọn giải pháp tốt nhất
  6.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá
  6.3. Qui trình đánh giá các giải pháp thiết kế thi công
  6.3.1. Thiết lập cây phân tích các chỉ tiêu
  6.3.2. Nhận biết và loại bỏ các giải pháp không thể chấp nhận
  6.3.3. Xác định giá trị hữu ích của các giải pháp
  6.3.4. Phân tích độ nhạy
  PHẦN II. CÁC THÍ DỤ ỨNG DỤNG
  Chương 7. Đánh giá các giải pháp thiết kế cầu Mê - Kông
  7.1. Vài nét về cầu Mê-kông
  7.2. Các phương án về địa điểm xây dựng và các giải pháp thiết kế cho cầu Mê-kông
  7.3. Những người tham gia vào quá trình ra quyết định
  7.4. Thiết lập cây phân tích các chỉ tiêu đánh giá
  7.5. Xác định các chỉ tiêu đánh giá
  7.6. Nhận biết và loại bỏ các giải pháp không thể chấp nhận được
  7.7. Xác định giá trị hữu ích của công trình (UQi)
  7.7.1. Xác định tầm quan trọng tương đối của các chỉ tiêu
  7.7.2. Xác định độ lớn tương đối của các chỉ tiêu đánh giá
  7.7.3. Xác định giá trị hữu ích của công trình
  7.8. Xác định giá trị hữu ích của các chi phí
  7.9. Xác định giải phỏp thiết kế tốt nhất
  7.9.1. Phân tích gia số [Giá trị hữu ích của công trình]/[Giá trị hữu ích của chi phí]
  7.9.2. Phân tích độ nhạy
  7.10. Một số nhận xét
  Chương 8. Đánh giá các giải pháp thiết kế đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
  8.1. Vài nét về đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
  8.2. Các giải pháp thiết kế
  8.2.1. Các nguyên tắc thiết kế công trình
  8.2.2. Giải pháp đường cao tốc phía Tây
  8.2.3. Giải pháp đường cao tốc phía Đông
  8.2.4. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của các giải phỏp
  8.3. Những người tham gia vào quá trình ra quyết định
  8.4. Thiết lập cây phân tích các chỉ tiêu đánh giá
  8.5. Xác định các chỉ tiêu đánh giá
  8.6. Nhận biết và loại bỏ các giải pháp không thể chấp nhận được
  8.7. Xác định giá trị hữu ích của công trình (UQi)
  8.7.1. Xác định tầm quan trọng tương đối của các chỉ tiêu
  8.7.2. Xác định độ lớn tương đối của các chỉ tiêu
  8.7.3. Xác định giá trị hữu ích của công trình
  8.8. Xác định giá trị hữu ích của cỏc chi phí
  8.9. Xác định giải pháp thiết kế tốt nhất
  8.9.1. Phân tích gia số [Giá trị hữu ích của công trình] / [Giá trị hữu ích của chi phí]
  8.9.2. Phân tích độ nhạy
  8.10. Một số nhận xét
  Phụ lục 1. Đánh giá các giải pháp thiết kế cầu mê kông
  Phụ lục 2. Đánh giá các giải pháp thiết kế đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
  Tài liệu tham khảo

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page