Đánh Giá Trong Giáo Dục Mầm Non (NXB Giáo Dục 2016) - Bùi Thị Việt, 204 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by quanh.bv, Apr 14, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-7-20_23-29-4.png
  Tài liệu Đảnh giả trong giảo dục mầm non được biên soạn theo chương trình đào tạo cứ nhán bậc cao đồng chuyên ngành Giáo dục mám non, học phần "Đánh giá trong giáo dục mâm non". Nội dung tài liệu bao gom hai chương phán phụ lục, phán đáp án bài tập.
  Chương 1. Đánh giá trong giáo dục mầm non Giới thiệu các vân đế cơ bán trong đánh giá giáo dục mầm non, nguyên tác, nội dung, hình thức tô chức, các kếnh đánh giá trẻ và hưởng dán lập kê hoạch đánh giá. Hiểu biết nhùng nội dung cơ bán đó giủp giáo viên mầm non chù đông, sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung, các kẽnh phương pháp và hình thức tỏ chức đánh giá, chủ động phổi hợp với cha mẹ trẻ đế thu thập thông tin, đánh giá sự phát triển của trẻ phù hợp với điều kiện thực tiễn của lớp, trường, địa phương...
  Chương 2. Phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm non Giới thiệu các phương pháp đánh giá chuồn hoá, chưa chuồn hoá, đặc biệt phán tích sáu vẻ các phương pháp đánh giá chưa chuẩn hoá bới các phương pháp này đơn giàn, dè áp dụng, nhanh chóng cho bìét về một ván đê nào đó trong sự phát triển của trẻ, thích hợp để đánh giá mức độ lĩnh hội kiển thức, kĩ năng, hình thành thái độ của trẻ, mức độ đạt mục tiêu hoạt động, chù đề, mục tiêu Chương trình Giáo dục mâm non.
  • Đánh Giá Trong Giáo Dục Mầm Non
  • NXB Giáo Dục 2016
  • Bùi Thị Việt
  • 204 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/15MPFfcDSOs-lHWUQ16AX-eMTfA8op48h
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 29, 2023

Share This Page