Danh Mục Các Công Trình Khoa Học 1985-2005 (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nhiều Tác Giả, 265 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Tạp chi Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiệm vụ công bố, giới thhiệu các công trình khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân vãn trơong và ngoài nước, phục vụ giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học. Sau 200 năm hoat đông (1985-2005) Tạp chí Khoa học đã ra mắt bạn đọc được 186 sòố gồm các chuyên san Toán-Lỷ, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa học XKã hội và Nhản văn, Kinh tế-Luật, Ngoại ngữ và gần 2000 công trình khoa học tưương ứng vời các chuyên san nói trên. Tạp chi Khoa học đã đi vào đời sống hơoạt động khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như các cơ quan giảng ddạy, nghiên cứu và ửng dụng khoa học trong cả nườc và đã trỏ thành một công cụụ quan trọng trong việc tham khảo và tra cửu khi viết các công trình khoa học. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tạp chi, chúng tôi công bổ tài Hệệu “Danh mục các công trình khoa học’’
  • Danh Mục Các Công Trình Khoa Học 1985-2005
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2005
  • Nhiều Tác Giả
  • 265 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81333
  https://drive.google.com/file/d/1MTBi4Zm83vqYVTm7BgEnNHy7SSNdyKp9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 21, 2022

Share This Page