Danh Mục Tôm Biển Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1995) - Nguyễn Văn Chung, 170 Trang

Discussion in 'Động-Thực Vật' started by admin, May 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Năm 1978, Nguyễn Văn Chung và các cộng tác viên đã tổng kết tình hình nghiên cửu sinh vật đáy biển Việt Nam (trong dó có Lớp Giáp xác), nhưng báo cáo này chí mới nêu lên danh sách về thành phẩn loài, chưa có những dần liệu về phẩn bổ, kích thước và nhất là chưa loại bỏ hết được các loài củng vật khác tôn (synonym)... Từ năm 1980 đến nay, nhiều cuộc diều tra khảo sát vè sinh vật biển đả dược thực hiện và đã bổ sung cho danh mục động vật Giáp xác một số loài đáng kể.
  Vì vậy, cần thiết có các Danh mục động vật biển tổng quát, xác định thành phần đầy đú và chính xác, làm cơ sở cho việc phân loại một nhóm loài nào đó, tạo điểu kiộn thuận lợi cho việc tra cửu, định tẽn các mầu vật và phân loại sưu tập. Đó là khâu nghiên cửu đầu tiên, rất cơ băn đối với bất cứ nhà khoa học nào nghiên cứu về động vật.
  • Danh Mục Tôm Biển Việt Nam
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1995
  • Nguyễn Văn Chung
  • 170 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/D5ADBA528BD19E5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 22, 2019

Share This Page