Danh Từ Y Học (NXB Minh Tân 1951) - Phạm Khắc Quảng, 260 Trang

Discussion in 'Y Học' started by admin, Oct 6, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đây là quyền thứ ba. trong loại sách Danh-từ, dã viết ihco một mục-dích, một phương-pháp và một nề-nếp. Hai quyền «lâu là : Danh-lừ khoa-học (phan Toán, Cor, Lý, Hóa) cùa I loàng-xuân-Hãn và Danh-từ khoa-học (phan Vạn-ũậi) của l)ào-vẫn-Tiến. Bởi vậy, tác-giả chọn tên là : Danh-từ y-học.
  Thật ra, bàn thảo dã viết xong từ dầu nấm 1945, mà vì ihicu giấy, thieu vốn, nên in tren giấy bản, tập dầu dộ trăm trang, í ập nầy da dưọ-c nhicu tờ báo khoa-học và vấn-học ờ Hà-nội phe-bình cùng giới-thiệu. Sau những cuộc thay dồi về chinh-tri, khi các giói vấn-hóa hợp thành Hội-nghị Toản-Quồc, vào cuối năm 1946, thi tác-giả, hợp sức với một nhà xuất-bản, toan in dủ bộ, de dâng một tài-liệu cho y-giói làm việc, và cho công-chúng dùng. Nhưng chằng may, cuộc binh lừa 1946 làm mất bản thào di, và tác-giả phải viết lại một lần nưa, rồi sau bao nhiêu khò khấn, — lắm khi bị chê ỉà không dem lại tien lời, — mới giao dược cho nhà Minh-Tân xuất-bàn.
  • Danh Từ Y Học
  • NXB Minh Tân 1951
  • Phạm Khắc Quảng
  • 260 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://books.google.com.vn/books/about/?id=NTIQnpFijw4C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 26, 2018

Share This Page