Đạo Đức Nghề Báo-Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Chính Trị 2013) - Hoàng Đình Cúc, 317 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Aug 18, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-10-12_23-13-15.png
  Nội dung cuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận về đạo đức nghề báo; quan điểm của C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về báo chí, đạp đức nghề báo; và thực trạng đạo đức nghề báo Việt Nam hiện nay với những bất cập, những vấn đề cấp bách trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí hay việc truyền tải những thông tin không trung thực, thiếu chính xác vi phạm đạo đức nghề báo. Qua đó, các tác giả đã phác thảo hệ tiêu chí về chuẩn mực đạo đức nghề báo hiện nay và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện đạo đức nghề báo đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.
  Cuốn sách cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và bạn đọc, đặc biệt là các nhà báo hoặc sinh viên báo chí, hiểu rõ hơn về đạo đức nghề báo cũng như thực trạng và những bất cập hiện nay trong việc giáo dục đạo đức nghề báo.
  • Đạo Đức Nghề Báo-Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Chính Trị 2013
  • Hoàng Đình Cúc
  • Số trang: 317
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/dao-tien-61846.html
  https://drive.google.com/file/d/1lkMDJEWCuC5RH4U-9t6AqcukgrIf_iYb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 12, 2022

Share This Page