Đạo Pháp Dân Tộc Chủ Nghĩa Xã Hội Và Hòa Bình (NXB Tổng Hợp 2012) - Nhiều Tác Giả, 431 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 27, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đạo Pháp Dân Tộc Chủ Nghĩa Xã Hội Và Hòa Bình
  NXB Tổng Hợp 2012
  Nhiều Tác Giả
  431 Trang
  Cuốn sách “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội và Hòa bình” là một tập hợp gồm 26 bài diễn văn, tham luận của 21 tác giả gồm chư Tôn túc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư học giả, giáo sư, nhà nghiên cứu Phật học. Các bài này được thực hiện cách đây khoảng hơn 25 năm. Chỉ sau một nhiệm kỳ năm năm đầu tiên kể từ khi được thành lập vào năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được những thành quả tốt đẹp. Những khó khăn khách quan do thời cuộc trước và sau ngày thống nhất đất nước đã được giải quyết về cơ bản, Phật giáo Việt Nam bước vào thời kỳ vượt khó, củng cố và phát triển. Điểm đặc biệt của giai đoạn này là Giáo hội, một tổ chức quần chúng đông đảo, tiếp tục giữ gìn truyền thống vì Đạo pháp và Dân tộc, tham gia các hoạt động xây dựng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Hiến chương của Giáo hội với đặc tính từ bi, trí tuệ, “vì lợi ích của số đông, vì lòng thương tưởng cho đời”, Giáo hội đã từng bước vững mạnh. Hiển nhiên, Giáo hội cần sự đóng góp trí tuệ của các nhà yêu nước, các bậc thức giả; do đó, ngoài việc tham gia các hội thảo, hội nghị của nhà nước hay của các hội đoàn, Giáo hội hoặc các cơ quan thuộc Giáo hội đã mạnh dạn tổ chức các hội thảo, hội nghị để tiếp thu những ý kiến xây dựng, ngõ hầu thuận tiện trong tổ chức và trong hoạt động. 26 bài viết trong sách này thể hiện nỗ lực ấy của Giáo hội. Nội dung nói chung là triển khai phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” được nêu trong Lời nói đầu của Hiến chương Giáo hội. Trong ý nghĩa ấy, các tác giả đã viết về một số chủ đề trong giáo lý Phật giáo với những tư tưởng trọng điểm, những vấn đề liên quan giữa Phật giáo và thời đại. Một số bài viết cũng bàn đến lịch sử Phật giáo và lịch sử Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh đến lòng yêu nước và ca ngợi những đóng góp của Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng dân tộc. Đã hơn 25 năm trôi qua, khá nhiều tác giả các bài viết trong cuốn sách này đã không còn tại thế, nhưng tiếng nói của chư vị vẫn còn được ghi lại nơi đây. Ngày nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển; chặng đường dài hơn 30 năm đã vượt qua, đã vơi đi những khó khăn và tương lai sáng sủa đang ở trước mặt. Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII sẽ được tổ chức vào cuối năm nay tại Thủ đô Hà Nội. Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trong các ban ngành Trung ương và địa phương, trong từng cơ sở, địa phận lại một lần nữa nỗ lực lập thành tích chào mừng Đại hội. Góp phần vào việc thực hiện ý nghĩa đó, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội sưu tập các bài viết nói trên, thực hiện cuốn sách này kính dâng Đại hội. Hầu hết 26 bài viết trong tập sách này đều đã được đăng trong Tập Văn của Ban Văn Hóa Trung ương Giáo hội trong suốt thời gian từ 1986 đến 1995. Các tác giả đã hoan hỷ chấp nhận cho Tập Văn đăng tải các bài viết của mình. Nay chúng tôi tập hợp các bài viết, vì thời gian và 12 phương tiện eo hẹp, vì khá nhiều vị đã tạ thế, những vị còn lại chúng tôi chưa kịp xin phép, kính mong được lượng thứ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 27, 2015

Share This Page