Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời (NXB Lá Bối 1966) - Nhất Hạnh, 95 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 16, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời
  NXB Lá Bối 1966
  Nhất Hạnh
  95 Trang
  "Đừng biến đạo Phật thành một tổ chức có uy quyền thế lực, có giáo đường vàng son. Đừng biến Tăng Ni thành những con người sống vô tư trong sự ưu đãi của một chế độ cúng dường thiẽu ý thức, quên lãng nhiệm vụ tự thực hiện giải thoát và phụng sự con người. Đừng để người Phật tử hiểu rằng Phật Pháp Tăng là những bảo vật xa vời không hiện hữu giũa cuộc đời đau khố. Phải thực hiện tất cả những hình thức sinh hoạt nào có thể chứng minh rằng đạo Phật hiện hữu trong cuộc đời để giải phóng cho con người".

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page