Đào Tạo, Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Ngành Nội Vụ Các Tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên - Hoàng Sỹ Nguyên

Discussion in 'Đại Học Huế' started by nhandang123, Nov 8, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-11-8_15-30-29.png
  Phát triển nguồn nhân lực vừa là yêu cầu cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài theo tiến trình phát triển của tri thức nhân loại. Đảng và Nhà nước ta xác định vai trò quan trọng của nguồn nhân lực và đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ mới. Phát triển nguồn nhân lực với chất lượng cao được coi là “chìa khóa” để đạt được sự phát triển nhanh và bền vững, đây cũng là trọng tâm của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá chiến lược mà Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra.
  • Đào Tạo, Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Ngành Nội Vụ Các Tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên
  • NXB Đại Học Huế 2017
  • Hoàng Sỹ Nguyên
  • 98 Trang (x2)
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3544
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page