Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời (NXB Thuận Hóa 1994) - Đào Duy Anh, 268 Trang

Discussion in 'Đào Duy Anh (1904-1988)' started by DerikBup, May 1, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  upload_2023-7-30_19-5-20.png
  Công trình Đất nước Việt Nam qua các đời tập trung nghiên cứu địa lý hành chính để nhận định cương vực của nước Việt Nam và vị trí các khu vực hành chính trải qua các đời, từ thời Văn Lang, Âu Lạc, qua thời kì Bắc thuộc, trải đến thời tự chủ và cho đến thời nhà Nguyễn. Với công tác nghiên cứu công phu, khối lượng sách tham khảo đồ sộ, Đào Duy Anh đã vẽ nên bức tranh rộng lớn, mô tả sự phát triển và biến đổi của lãnh thổi Việt Nam kéo dài gần hai thiên niên kỷ, khiến công trình trở thành một nghiên cứu đầy đủ nhất, hệ thống nhất về lãnh thổ Việt Nam trong thế kỉ XX.Đất nước Việt Nam qua các đời và các công trình khác cùng chuyên ngành đã xác lập vị trí của Đào Duy Anh là một nhà địa lý học lịch sử tiêu biểu nhất cho đến nay, là người khơi mở và truyền cảm hứng cho sự phát triển chuyên ngành này ở Việt Nam.
  • Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời
  • NXB Thuận Hóa 1994
  • Đào Duy Anh
  • 268 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1BLMVeOWOF6TT_Mira9dte0_Lv5EgaI2r
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 30, 2023

Share This Page