Đầu Tư Tương Lai (NXB Thanh Tân 1959) - Hoàng Xuân Việt, 176 Trang

Discussion in 'Hoàng Xuân Việt (1928-2014)' started by admin, Sep 24, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tập sách nhỏ bạn cầm trên tay ấy là kết quả trong mấy tháng đầu của việc khai sáng Học viện Nhân Xã. Như bạn đã biết, Học viện Nhân Xã được thành lập với mục đích giảng huấn các môn đào luyện con người Tự Lập Thân. Môn học đó gọi là vĩ Nhân Học mà người Anh, Mỹ gọi là Seì-improvement, người Pháp gọi là Culture humaine. Sờ" học ăy có tinh cách ứng dụng vào đài sõng thực tí. Vì phần nhỉiu nó không dược học dường Trung hay Đợi học dạy nên ngưòri ta kêu nó là giáo duc hậu học dưbrng: giảo dục dón tiíp ngưàivừa bỏ ngưởng cửa nhà trvìmg ứ diìn, ra dòri chán ư&t chăn ráo, tcy trống sự nghiệp mà muSn nên thán với dài. Trong mãy tháng dầu khai khóa, tại Học Viện Nhản Xã, tôi viết một sỗ bài ngán coi như những món ổn khai vị cho Học viện di sá uvào nhàn xã học. Các bài ngăn ây dọn dưỉrng khai triền những môn học rèn đúc cá nhân tinh và xâ hội tinh trong con ngưiri.
  • Đầu Tư Tương Lai
  • NXB Thanh Tân 1959
  • Hoàng Xuân Việt
  • 176 Trang
  • File PDF-SCAN (2)
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0BzEOT3i1sZOiaWZZLXJ0dkpXS2c/
   

Share This Page