Dạy Học Phát Triển Năng Lực Cho Sinh Viên Trong Giáo Dục Đại Học - Dương Thị Kim Oanh, 494 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý' started by nhandang123, May 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-11-12_10-39-33.png
  Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên là quan điểm dạy học tập trung vào kết quả đầu ra của chương trình đào tạo, trong đó nhấn mạnh vai trò chủ thể nhận thức của người học và chú trọng phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên. Để triển khai quan điểm dạy học này thành công cần có sự kết hợp đồng bộ giữa mục tiêu học tập, nội dung dạy học, hoạt động dạy - học và đánh giá kết quả học tập trong môi trường học tập cộng tác của các bên liên quan (giảng viên, sinh viên, nhà trường, cộng đồng và doanh nghiệp). Theo đó, hoạt động dạy của giảng viên, hoạt động học của sinh viên và đánh giá kết quả học tập nên được định hướng bởi các năng lực cụ thể, có thể đo lường và thực hiện được. Trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo, kế thừa nguồn tài liệu đa dạng của nhiều nhà khoa học trên thế giới và Việt Nam, sách chuyên khảo Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại học tập trung vào các nội dung liên quan tới quan điểm dạy học này trong ngữ cảnh giáo dục đại học.
  • Dạy Học Phát Triển Năng Lực Cho Sinh Viên Trong Giáo Dục Đại Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2022
  • Dương Thị Kim Oanh
  • 494 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/day-hoc-766000.html
  https://drive.google.com/file/d/1ynzKmCw2JG-BnP9UMp4W_5JQDgZ3ZzhE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 12, 2022

Share This Page