Đẩy Mạnh Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2007) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by admin, Nov 23, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chuyên đề 1: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề 2: Giới thiệu tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyên đề 3: Giới thiệu tác phẩm Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Đẩy Mạnh Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2007
  • Nhiều Tác Giả
  • 109 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://lib.tvu.edu.vn/index.php/khoa-h-c-xa-h-i/3315-chi-minh.html
   
  Last edited: Dec 11, 2018

Share This Page