Đề Cương Ôn Thi Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Nhiều Tác Giả, 30 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by nganle14, Jan 16, 2022.

 1. nganle14

  nganle14 Member

  upload_2022-1-16_10-38-13.png
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại… (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam).
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241380
  https://drive.google.com/file/d/1f-im-AjK-InUT3gVv-9P8EziGP9oBr4z
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 11, 2022

Share This Page