Để Sáng Tác Một Bài Nhạc Phổ Thông (NXB Mỹ Tín 1955) - Hoàng Thi Thơ, 389 Trang

Discussion in 'Nghệ Thuật Âm Nhạc' started by admin, Jun 27, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thật là một sự bắt ngờ vô cùng lý thú khi tôi được đọc qua cuốn "Để Sáng Tác Một Bài Nhạc Phổ Thông" do nhạc-sĩ Hoàng Thi-Thơ biên soạn. Lần đâu tiên, trong lịch sử Ẵm Nhạc Việt Nam, nếu tôi không lầm, thì đây là một cuốn sách lý thuyết tương đối đầy đủ và vĩ đại nhất từ trước đến nay. Đó là sáng kiến rất bổ ích và rất tích cực của nhạc sĩ Hoàng Thi-Thơ.
  Việc làm của nhạc-sĩ Hoàng Thi-Thơ đáng đầ cho các bạn trc hám 1UỘ ám nhạc tin-nhiệm vì cuốn sách này sẽ hướng dàn chắc chân các bạn đi đèn chỗ sáng tác một cách có hiệu quà những bài nhạc phỉ) thòng, giúp các bạn có một kiến thức vữnq vàng làm căn bán cho lòng ycu ám nhục thiết tha của các bạn. Việc làm của bạn Hoàng Thi.Thơ cũng đáng đề cho các bậc đàn anh khuyên khích, vi cuốn sách này đã gián tiếp thay lừi các bậc đó chỉ bảo lại cho những người em nhỏ đi sau.
  • Để Sáng Tác Một Bài Nhạc Phổ Thông
  • NXB Mỹ Tín 1955
  • Hoàng Thi Thơ
  • 389 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://onedrive.live.com/?id=7E1AA1BE3684C56A!799&cid=7E1AA1BE3684C56A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Sep 7, 2018

Share This Page