Di Dân Tự Do Đến Đồng Nai Và Vũng Tàu (NXB Chính Trị 1996) - Nhiều Tác Giả, 114 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Mar 12, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu được tiến hành trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ nghiên cứu dân số và phát triển ở Việt Nam" do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tài trợ. Phần 1 Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu gồm các nội dung sau đây: Những vấn đề chung, đặc điểm của dân số điều tra, các đặc trưng về hộ gia đình.
  • Di Dân Tự Do Đến Đồng Nai Và Vũng Tàu
  • NXB Chính Trị 1996
  • Nhiều Tác Giả
  • 114 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://thuvienso.thuvienbrvt.com.vn...tau-phan-1-nxb-chinh-tri-quoc-gia-257379.html
   

Share This Page